Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. Ekoloģiskā piramīda 1♦
2. Barošanās tīkls 2♦
3. Barošanas ķēde 1♦
4. Barošanās ķēdes sastāvdaļas 1♦
5. Biocenoze un biotops 3♦
6. Ekoloģiskās piramīdas 2♦
7. Kas ir ekoloģija? 1♦
8. Slāpekļa aprite 1♦
9. Sukcesijas 2♦