Teorija

Uzdevumi

1. Dzīvības attīstības posmi

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
2. Bioloģiskais progress un regress

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
3. Augu evolūcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Dzīvnieku evolūcijas shēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Bioloģiskais progress un regress

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Salīdzinošā anatomija

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
7. Suga

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Sugas kritēriju noteikšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Dabiskā izlase

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Augu adaptācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Dzīvnieku adaptācijas

Grūtības pakāpe: zema

1♦
12. Antropoģenēzes posmi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
13. Cilvēku dzimtas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Dzīvības izcelšanās un evolūcija

Grūtības pakāpe: vidēja

19♦

Metodiskie materiāli