"Simetrija (grieķu val. symmetria) - spēja pareizi un proporcionāli izvietot veselā daļas attiecībā pret centru vai simetrijas asi.

420px-Haeckel_Actiniae.jpg
Jūras anemones
600px-Бабочки_мира_фотоколлаж_4.jpg
Tauriņi
Bentley_Snowflake11.jpg
Sniegpārsla
P1010373.JPG
Ainava. Atspulgi
 
Dabā izplatītā simetrija (kreisā un labā cilvēka sejas un ķermeņa puse, zieds, kristāls u.c.) bija pamatā ornamenta daudzveidībai, arhitektūras ansambļa kompozīcijai, pilsētbūvniecībai."1
Mākslā lieto terminu "simetriskais līdzsvars" (reizēm - "formālais līdzsvars"). "Simetriskā līdzsvara gadījumā atsevišķas mākslas darba daļas (elementi un to kārtojumi telpā vai plaknē) ir simetriskas pret simetrijas centru, plakni vai asi. Lineārā simetrija ir populārs līdzsvarošanas veids, piemēram, arhitektūrā, radiālā simetrija - dekoratīvajā mākslā u.c. mākslas veidos."2

Simetrija arhitektūrā (piemēri)
Kā simetrijas piemērus arhitektūrā varētu minēt dažādu kultūru piramīdas (piemēram, Senā Ēģipte, Maiji). Piramīdu plaknes izvietotas simetriski attiecībā pret centru, bet Maiju piramīdai uz visām to veidojošām plaknēm simetriski attiecībā pret centru izvietotas kāpnes.
Klasisks simetrijas paraugs ir arī sengrieķu templis Partenons, kura kolonnas, kas veic balsta funkcijas, izvietotas simetriski attiecībā pret tempļa centru.
Simetrija vērojama Agras mauzoleja Tadžmahals plānojumā, mauzoleju veidojošo elementu izkārtojumā. Arī viduslaiku katedrālēs vērojama simetrija - zvanu torņu, logu un durvju, kā arī dekoratīvo elementu izvietojumā.
Interesants simetrijas paraugs ir Villa Rotonda, būvēta 16.gadsimtā. Aplūkojot ēkas fasādi no četrām debespusēm, tā ir identiska, elementi izvietoti simetriski attiecībā pret centru. Simetrija vērojama arī dekoratīvo skulptūru izvietojumā.
piramida.jpg
Ēģipte. Faraona Khafra piramīda
Faraona valdīšanas laiks -
2558.-2532.g.p.m.ē.
800px-Chichen-Itza-Castillo-Seen-From-East.JPG
Meksika. Maiju templis Čičenicā
9.-12.gs.
800px-Parthenon-Restoration-Nov-2005-a.jpg
Grieķija. Dievietes Atēnas templis
Partenons 447.-431.g.p.m.ē.


800px-Taj_Mahal,_Agra,_India.jpg
Indija, Agra. Mauzolejs Tadžmahals
1632 - 1653
450px-Reims_Kathedrale.jpg
Francija. Reimsas katedrāle
13.gs.
800px-Villa_Rotonda_front.jpg
Itālija. Villa Rotonda
1551 - 1567
 

Simetrija mākslā (piemēri)
Cilvēka ķermeņa proporcijas, to simetriju pamatoja izcilais Renesanses mākslinieks un izgudrotājs Leonardo da Vinči (zīmējums "Vitrūvija cilvēks"). Glezniecībā simetrija vērojama, piemēram, klasicisma pārstāvju darbos (Nikolā Pusēns "Arkādija gani"). Simetrijas princips tiek ievērots arī modernajā mākslā, piemēram, Ričarda Anuškēviča opārta paraugā "Harmonija" elementi izkārtoti simetriski attiecībā pret darba centru.
Viduslaiku katedrāļu vitrāžām - loga rozēm raksturīga radiālā simetrija (vitrāžu veidojošās līdzīgas daļas atiet no centra vienmērīgi uz visām pusēm, piemēram - Reimsas katedrāles loga roze).
Lietišķajā mākslā simetrija tiek ievērota, piemēram, persiešu paklāju izgatavošanā (dekoratīvie elementi abās paklāja pusēs vienmērīgi izkārtoti attiecībā pret centrālo asi), vai arī Havaju salu iedzīvotāju segu izgatavošanā, kas darinātas auduma aplikācijas tehnikā.
433px-Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg
Leonardo da Vinči
Vitrūvija cilvēks, 15.gs.
800px-Nicolas_Poussin_052.jpg
Nikolā Pusēns
"Arkādija gani", 17.gs.
571px-Reims_ND5_tango7174.jpg
Reimsas katedrāle
Vitrāža, 13.gs.Farsh1.jpg
Persiešu paklāja fragments
Intrinsic-Harmony.jpg
Ričards Anuškēvičs
Harmonija, 20.gs.
595px-Hawaiian_Applique_Quilt_2.jpg
Havaju salas
Segas fragments
 
Tiek lietots arī tāds termins kā "aptuvenā simetrija". Šajā gadījumā "simetrijas ass optiski vēl ir jūtama, taču absolūtas metriskās vienādības tās abās pusēs vairs nav. Aptuvenā simetrija var izraisīt nenoteiktības un neskaidrības efektu un līdz ar to domu, ka skaidrību ienestu kompozīcijas neliels pārveidojums."2
 
800px-Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg
Leonardo da Vinči "Svētais Vakarēdiens", 15.gs.
 
Elementi abpus simetrijas asij atšķiras pavisam nedaudz.
 
Mākslas darbos simetrija rada līdzsvara iespaidu, kompozicionālo vienotību. Šādas kompozīcijas šķiet svinīgas, smagnējas, statiskas. 
Simetrija bija iecienīts kompozīcijas princips arhitektūrā, lietišķajā mākslā līdz pat 19.gadsimta otrajai pusei.
"Asimetrija (grieķu val. asymmetria) - simetrijas trūkums.
Māksliniecisks paņēmiens, kas darba kompozīcijā ienes daudzveidību un dinamiku, rada dabiskuma un nejaušības efektu. Asimetrija var būt viena no raksturīgākajām kompozicionālajām iezīmēm noteikta stila, virziena, zemes mākslā vai atsevišķā mākslas veidā kādā laika posmā ."3

Asimetrija mākslā un arhitektūrā
(piemēri)
17.gadsimta gleznotāja Jakoba van Reisdāla darbā "Dzirnas" galvenais objekts novietots pa labi no simetrijas ass. Savukārt impresionista Ilēra Žermēna Edgara Degā gleznā "Uz skatuves" baletdejotājas attēlotas darba kreisajā pusē, gleznas labo pusi atstājot neaizpildītu, tādējādi radot asimetriju. Šīs asimetriskās kompozīcijas atstāj dabiskuma iespaidu.
Asimetrija vērojama arī 20.gadsimta arhitektūrā, piemēram, Drēzdenes Kristāla pils - ēku veidojošā stiklotā daļa  novirzīta pa labi no simetrijas ass.
739px-Jacob_Isaacksz._van_Ruisdael_-_Le_Moulin_de_Wijk-bij-Duurstede.jpg
J. van Reisdāls "Dzirnavas", 17.gs.
800px-Edgar_Germain_Hilaire_Degas_009.jpg
I.Ž.E. Degā "Uz skatuves", 19.gs.

800px-Dresden-Kristallpalast-nigh.jpg
Drēzdene, Kristāla pils, 20.gs.
800px-Fuji_TV_headquarters_and_Aqua_City_Odaiba_-_2006-05-03_edit2.jpg
Tokija,  TV centrālā ēka, 20.gs.
 

Mākslā lieto terminu "asimetriskais līdzsvars". To "raksturo nosacīta centrālā ass un atšķirīgu elementu sabalansētība. Īpaši neuzsvērtās, taču optiski jūtamās simetrijas ass abās pusēs vizuālie elementi nav identiski un nav arī identiski sakārtoti, taču ir vizuāli nolīdzsvaroti."2
 
Papildinformācija:
  1. Simetrija (angļu valodā) - Simetrija
  2. Piramīdas (angļu valodā) - Piramīdas
  3. Tadžmahals (angļu valodā) - Tadžmahals
  4. Gotikas arhitektūras raksturojums - Gotika
  5. L.da Vinči Vitrūvija cilvēks (angļu valodā) - Vitrūvija cilvēks
 
Atsauce:
1. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il. - izmantotā literatūra: 160.-161.lpp.
2. Vizuālās mākslas valodas ābece/Vaiva Zirdziņa. - Rīga, Sprīdītis, 1995. - 95 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 77.-81.lpp.
3. Latvijas Padomju enciklopēdija, 1.sējums - Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981. - 782 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 405.lpp.
Attēli:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haeckel_Actiniae.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6_4.jpg&filetimestamp=20090819150035
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bentley_Snowflake11.jpg
Foto-Inese Rožkalne,personīgais fotoarhīvs
http://en.wikipedia.org/wiki/File:01_khafre_north.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chichen-Itza-Castillo-Seen-From-East.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Parthenon-Restoration-Nov-2005-a.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_India.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reims_Kathedrale.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Villa_Rotonda_front.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nicolas_Poussin_052.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reims_ND5_tango7174.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Farsh1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Intrinsic-Harmony.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hawaiian_Applique_Quilt_2.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Leonardo_da_Vinci_%281452-1519%29_-_The_Last_Supper_%281495-1498%29.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jacob_Isaacksz._van_Ruisdael_-_Le_Moulin_de_Wijk-bij-Duurstede.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edgar_Germain_Hilaire_Degas_009.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Dresden-Kristallpalast-nigh.jpg&filetimestamp=20071214164925
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Fuji_TV_headquarters_and_Aqua_City_Odaiba_-_2006-05-03_edit2.jpg
 
Sagatavoja Inese Rožkalne, Rīgas 1.vakara (maiņu) vidusskola