Teorija

Mākslas darba raksturojums
Mākslas darbs tiek raksturots pēc dažādiem kritērijiem.

1. Jānosaka tēlotājmākslas veids, kuram atbilst dotais mākslas darbs - 
glezniecība (arī monumentālā glezniecība - mozaīka, freska, vitrāža), 
grafika, 
tēlniecība (arī monumentālā tēlniecība - monuments, piemineklis, memoriālais ansamblis).
vitr3.jpg
Monumentālā glezniecība
Vitrāža
gravira3.jpg
Grafika
Gravīra
biste6.jpg
Tēlniecība
Biste
Vairāk par tēlotāja mākslas veidiem vari uzzināt sadaļā "Definīcijas".

2. Jāmin žanrs, kurā izpildīts šis mākslas darbs -
portrets,
akts,
vēsturiskais žanrs,
sadzīves žanrs,
batālais žanrs,
mitoloģiskais žanrs,
ainava,
marīna,
animālija,
klusā daba.
marin7.jpg
Marīna
klusadaba7.jpg
Klusā daba
animal8.JPG
Animālija
Vairāk par žanriem vari uzzināt sadaļā "Definīcijas".

3. Jāanalizē mākslas darba kompozīcija -
kompozīcijas plāni,
dominante,
ritms,
kontrasts,
proporcijas,
līdzsvars (simetriskais, asimetriskais, neitrālais),
telpa (dekoratīvā, plastiskā).
sadzive5.jpg
Daudzplānu kompozīcija
ainava8.jpg
Dominante
animal9.jpg
Plastiskā telpa
Vairāk par kompozīciju vari uzzināt sadaļā "Kompozīcija".

4. Jāanalizē krāsu pielietojums -
gaismēnas,
kolorīts,
tonāls gleznojums.
animal3.jpg
Gaismēnu pielietojums
ainava.jpg
Kolorīts - zilganie un zaļganie toņi

5.
Jānosaka, vai figūras attēlotas reālistiski, vai arī tās ir stilizētas.
skulptura1.jpg
Reālistisks attēlojums
statuete4.jpg
Stilizācija
Piemēri

ainava6.jpg

Tēlotāja mākslas veids - glezniecība.
Žanrs - ainava.
Kompozīcija - daudzplānu ainava.


Darbā vērojama:
dominante,
tumšo un gaišo toņu kontrasts,
asimetriskais līdzsvars,
dekoratīvā telpa.
Gaismēnas nav izmantotas.
Dominē zilie toņi.
Figūras - stilizētas.cilnis8.jpg

Tēlotāja mākslas veids - tēlniecība, zemcilnis.
Sadzīves žanrs.
Darbā vērojams neitrālais līdzsvars.
Figūras - stilizētas.
Papildinformācija
1. Jūgendstils (angļu valodā) - Jūgendstils

2. Alfona Muhas darbu galerija - Alfons Muha

3. Pablo Pikaso (afrikāņu periods) - Pikaso

4. Rietumu glezniecība (angļu valodā) - Rietumu glezniecība
Atsauce:
Vizuālās mākslas valodas ābece/Vaiva Zirdziņa - Rīga, Sprīdītis, 1995. - 96 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 58.-86.lpp.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sainte-Chapelle-Rose-window.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rembrandtselfportraitweb.jpg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:DucDeBrabant.jpg&filetimestamp=20060122134404
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aivasovsky_Ivan_Constantinovich_storm_1886_IBI.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:VanGogh-Irises_3.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Edwin_Landseer-_Low_Life.JPG&filetimestamp=20060914170845
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edgar_Germain_Hilaire_Degas_011.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vincent_Van_Gogh_0020.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Anton_Braith_K%C3%BChe_auf_der_Weide.jpg&filetimestamp=20051216194849
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Michelangelo%27s_Pieta_5450_cropncleaned.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Snake_goddess_pushkin.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Snyders_Dogs_fighting.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paul_C%C3%A9zanne_107.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_Starry_Night.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Qajari_relief.jpg
Sagatavoja Inese Rožkalne, Rīgas 1.vakara (maiņu) vidusskola