Mākslas darbs tiek raksturots pēc dažādiem kritērijiem.

1. Jānosaka tēlotājmākslas veids, kuram atbilst dotais mākslas darbs - glezniecība (arī monumentālā glezniecība - mozaīka, freska, vitrāža), grafika, tēlniecība (arī monumentālā tēlniecība - monuments, piemineklis, memoriālais ansamblis).
vitr3.jpg
Monumentālā glezniecība
Vitrāža
gravira3.jpg
Grafika
Gravīra
biste6.jpg
Tēlniecība
Biste
 
Vairāk par tēlotāja mākslas veidiem vari uzzināt sadaļā "Definīcijas".

2. Jāmin žanrs, kurā izpildīts šis mākslas darbs -
 • portrets,
 • akts,
 • vēsturiskais žanrs,
 • sadzīves žanrs,
 • batālais žanrs,
 • mitoloģiskais žanrs,
 • ainava,
 • marīna,
 • animālija,
 • klusā daba.
marin7.jpg
Marīna
klusadaba7.jpg
Klusā daba
animal8.JPG
Animālija
 
Vairāk par žanriem vari uzzināt sadaļā "Definīcijas".

3. Jāanalizē mākslas darba kompozīcija -
 • kompozīcijas plāni,
 • dominante,
 • ritms,
 • kontrasts,
 • proporcijas,
 • līdzsvars (simetriskais, asimetriskais, neitrālais),
 • telpa (dekoratīvā, plastiskā).
sadzive5.jpg
Daudzplānu kompozīcija
ainava8.jpg
Dominante
animal9.jpg
Plastiskā telpa
 
Vairāk par kompozīciju vari uzzināt sadaļā "Kompozīcija".

4. Jāanalizē krāsu pielietojums -
 • gaismēnas,
 • kolorīts,
 • tonāls gleznojums.
animal3.jpg
Gaismēnu pielietojums
ainava.jpg
Kolorīts - zilganie un zaļganie toņi
 
5. Jānosaka, vai figūras attēlotas reālistiski, vai arī tās ir stilizētas.
skulptura1.jpg
Reālistisks attēlojums
statuete4.jpg
Stilizācija
 
Piemēri

 
ainava6.jpg

 
Tēlotāja mākslas veids - glezniecība.
Žanrs - ainava.
Kompozīcija - daudzplānu ainava.


Darbā vērojama:
dominante,
tumšo un gaišo toņu kontrasts,
asimetriskais līdzsvars,
dekoratīvā telpa.
Gaismēnas nav izmantotas.
Dominē zilie toņi.
Figūras - stilizētas.


 

cilnis8.jpg

Tēlotāja mākslas veids - tēlniecība, zemcilnis.
Sadzīves žanrs.
Darbā vērojams neitrālais līdzsvars.
Figūras - stilizētas.
Papildinformācija
 1. Jūgendstils (angļu valodā) - Jūgendstils
 2. Alfona Muhas darbu galerija - Alfons Muha
 3. Pablo Pikaso (afrikāņu periods) - Pikaso
 4. Rietumu glezniecība (angļu valodā) - Rietumu glezniecība
 
Atsauce:
Vizuālās mākslas valodas ābece/Vaiva Zirdziņa - Rīga, Sprīdītis, 1995. - 96 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 58.-86.lpp.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sainte-Chapelle-Rose-window.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rembrandtselfportraitweb.jpg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:DucDeBrabant.jpg&filetimestamp=20060122134404
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aivasovsky_Ivan_Constantinovich_storm_1886_IBI.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:VanGogh-Irises_3.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Edwin_Landseer-_Low_Life.JPG&filetimestamp=20060914170845
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edgar_Germain_Hilaire_Degas_011.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vincent_Van_Gogh_0020.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Anton_Braith_K%C3%BChe_auf_der_Weide.jpg&filetimestamp=20051216194849
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Michelangelo%27s_Pieta_5450_cropncleaned.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Snake_goddess_pushkin.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Snyders_Dogs_fighting.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paul_C%C3%A9zanne_107.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_Starry_Night.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Qajari_relief.jpg
Sagatavoja Inese Rožkalne, Rīgas 1.vakara (maiņu) vidusskola