Futūrisms
Nosaukums tulkojumā no latīņu valodas futurum nozīmē nākotne. Šis mākslas virziens izveidojās Itālijā 20.gs.sākumā.
Svarīgi!
Futūrisma pamatā bija ideja, ka vecā pasaule ir noliedzama un tās vietā jārada jauna, kurā valdītu tehnika, ātrums un revolūcija.
severini vilciens.jpg
"Itāļu literāti, mūziķi un arhitekti bija nemierā ar to, ka māksla Itālijā tai laikā, kad jau sākās tās ekonomikas pacēlums, nespēja atbilstoši atsaukties uz izmaiņām dzīves raksturā. Sapņodami par jauno industriālo ēru, viņi aicināja izvest mākslu no muzeju tumsas, lai tā apliecinātu sevi visās laikmetīgajās dzīves nozarēs un uzrunātu skatītājus tam atbilstošā veidā".1
1909.gadā Parīzes avīzē "Figaro" tika publicēts itāļu rakstnieka Filipo Tommazo Marineti manifests, kurā sacīts: "Mēs deklarējam, ka pasaules krāšņums ir bagātinājies ar jaunu skaistumu - ātruma skaistumu. [..] Vilciens ir daiļāks par Samotrākes Nīki".1
FilippoTommasoMarinetti.jpg
1910.gadā tika uzrakstīts futūrisma glezniecības manifests, kuru parakstīja tādi mākslinieki kā K.Karra (1881-1966), Dž.Balla (1871-1958) un V.Bočoni (1882-1916). 
boconi simultana vizija.jpg
V.Bočoni "Simultānā vīzija"
boconi futbola speletaji.jpg
V.Bočoni "Futbolisti"
Svarīgi!
Mākslinieki attēloja objektu kustībā, mainot tā kontūras (skrejošam zirgam ir nevis 4, bet 20 kājas), kopaina tika saskaldīta, uzsvars likts uz ritmiem, krāsas un gaismas pretnostatījumiem.
futu3.jpg
bocono skulpt.jpg
kara.jpg
boco pudele.jpg
Svarīgi!
Tāpat futūristi gleznās centās attēlot trokšņus - "futūristus iedvesmoja pilsētas troksnis: rūpnīcu dunoņa, vilciena klaudzoņa, pūļa soļi, automobiļu riepu švīkstoņa".2
Boccioni_Noise.jpg
V.Bočoni "Troksnis"
Lai parādītu skaņu, mākslinieki izmantoja rakstītu tekstu, kas papildināja gleznas kompozīciju.
sever.jpgfutu2.jpg
 
"Lai sasniegtu šo uzdevumu izvēlētajos laikmetīgās tematikas ietvaros, mākslinieki izmantoja kubistu, bet krāsu kompozīcijās - neoimpresionistu pieredzi.
Futūristi bieži rīkoja publiskus pasākumus (dzejas vakarus, izstādes, lekcijas u.t.t.), kas reizēm izvērtās par skandālu.
Atbilstoši piekoptajai programmai šī dzīves jaunā interpretācija bija saistīta ar militārisma cildinājumu. "Karš - vienīgā pasaules higiēna". Tā vēstīja jau minētais 1909.gada manifests. Tādējādi futūrisms jau ar pirmajiem soļiem apliecināja sevi kā politisks un turklāt šovinistisks virziens."1
 
Šis virziens izplatījās arī Vācijā, Francijā, Krievijā, bet tā ietekme nebija ilgstoša, jo netika radītas jaunas paliekošas atziņas.
Papildinformācija
Futūrisms (angļu valodā)
Filipo Tomazo Marinetti
F.T.Marinetti muzikālie sacerējumi
Umberto Bočoni biogrāfija (angļu valodā)
Futūrisms Krievijā