Teorija

Klasicisms - 17.-19.gs. mākslas virziens. Viena no klasicisma raksturīgajām pazīmēm - mākslas darbu radīšana antīkās kultūras (Senās Grieķijas un Senās Romas) un renesanses tradīcijās.
demetra.jpg
heera.jpg
 
 
 
grieki.jpg
Sengrieķu dieviete Dēmetra
Sengrieķu dieviete Hēra
Sengrieķu templis
akvedukts.JPG
triumfa arka.jpg
panteons.jpg
Romiešu akvedukts
Romiešu triumfa arka
Romas panteons
 
Klasicisma stila gleznās iespējams redzēt Sengrieķu mitoloģijas varoņus, sengrieķu apģērbos tērptus cilvēkus, kā arī antīkās arhitektūras elementus (arkas, kolonnas, kupolus u.c.).
 
lorens5.jpg
K. Lorēns
 
Šim stilam raksturīga stingra formu sakārtotība, lineārs zīmējums, loģisks attēlojamo objektu izkārtojums, skaidra, līdzsvarota kompozīcija. Lokālajām krāsām (attēlojamā objekta pamatkrāsa, kas nav papildināta ar toņiem, kurus rada atspīdumi no citiem priekšmetiem un apkārtējās vides) tika piešķirta mazāka nozīme, vairāk uzmanības pievēršot blakustoņiem, atspīdumiem (refleksiem).
Svarīgi!
Gleznas kompozīcija tika stingri sadalīta 3 plānos. Gleznojot priekšplānu, izmantoja brūnas krāsas, vidusplānam izmantoja zaļas krāsas, bet fonam - zilos toņus. 
pusens1.jpg
N.Pusēns "Arkādija gani"
 
Gleznās tika attēloti vēsturiski, mitoloģiski, alegoriski sižeti, kā arī Bībeles tēmas.
 
pusens.jpg
Nikolā Pusēns (1594-1665)
 
Franču gleznotājs, izcils klasicisma pārstāvis.
Pusēna darbiem raksturīga skaidra kompozīcija, tās dalījums 3 plānos, precīzas līnijas, intensīvu krāsu pielietojums. Liela nozīme piešķirta attēloto objektu plastikai un ritmam.
Nikolā Pusēns gleznojis reliģiska un vēsturiska satura darbus, izmantojis mitoloģiskus sižetus. Viņa ideāls bija laimīgs cilvēks, kurš dzīvo harmonijā ar dabu.
 
pusens2.jpg
pusens7.JPG
"Dzejnieka iedvesmošana"
"Tankrēds un Ermīnija"
 
"Sākot ar 17.gadsimta 50.-60.gadiem, Pusēns daudz gleznojis ainavas. Pusēna ainavām raksturīgs plašs skatījums, monumentāla un skaidra telpas uzbūve. Kompozīcija tiek sadalīta plānos. To no sāniem, tāpat kā teātra dekorāciju mākslā, ierobežo kulisveida koku un krūmu gleznojumi, bet centrā paveras plaša tāle. Liela uzmanība veltīta apgaismojumam.
 
pusens3.jpg
pusens4.jpg
Ainava
"Vasara"
 
Daba Pusēnam  ir vieta, kur arvien darbojas dažādi no antīkās mitoloģijas un literatūras ņemti leģendāri varoņi. Tiem tur nav savas patstāvīgas lomas, bet tie māksliniekam veido dabas stihijas neatņemamu daļu, pastiprina tās emocionalitāti."1
 
lorens4.jpg
Klods Lorēns (1600-1682)
Franču klasicisma glezniecības pārstāvis.
"Atšķirībā no Pusēna, Lorēns uztver dabu tiešāk, caur personisko pārdzīvojumu prizmu. Viņa gleznotajām ainavām strāvo cauri lirisks noskaņojums, reizēm pat elēģisms. Arī Lorēna ainavas gleznotas pēc klasicismam raksturīgās shēmas, taču viņš savās kompozīcijās ir brīvāks.
 
lorens1.jpgloens8.jpg
Ainava ar Apolonu un Merkuriju
Ainava ar ganu
 
Lorēns atveido līganus pakalnus, kuplas koku lapotnes, arhitektūras motīvus, drupas. Ļoti savdabīgs ir Lorēna gaismas traktējums, kas piešķir gleznotajām ainavām smalku poētiskumu. Lorēns ļoti pārliecinoši atveido gaismas gradācijas un gaismēnu pārejas, panākot ļoti harmoniski saskaņotu kolorītu."1
 
lorens9.jpg
lorens10.jpg
lorens7.jpg
"Kuģa "Svētā Urzula" sagatavošana ceļojumam"
Ainava
"Parisa tiesa"
 
Papildinformācija:
Klasicisma raksturojums
Senās Grieķijas kultūra (angļu valodā)
Senās Romas arhitektūra (angļu valodā)
Nikolā Pusēns (angļu valodā)
Nikolā Pusēna darbu galerija
Kloda Lorēna darbu galerija
Atsauce:
1.Vispārīgā mākslas vēsture, 3.daļa/Skaidrīte Cielava. - Rīga, Zvaigzne ABC. - 303 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 189.-190.lpp.
Jauno laiku kultūras vēsture vidusskolām/Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1999. - 270 lpp. :il. - izmantotā literatūra:79.-80.,103.-104.,lpp.
Attēli:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Demeter_Pio-Clementino_Inv254.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hera_Campana_Louvre_Ma2283.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Agrigent-web.jpg&filetimestamp=20051025152919
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Segovia_Aqueduct.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arch_of_titus_2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PantheonRomeModel.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gell%C3%A9e1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nicolas_Poussin_052.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nicolas_Poussin_079.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nicolas_Poussin_055.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tancred_and_Erminia.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nicolas_Poussin_054.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Nicolas_Poussin_-_L%27%C3%A9t%C3%A9_ou_Ruth_et_Booz,_1660-64.jpg&filetimestamp=20050408004719
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Claude_Lorrain.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Claude_Lorrain_014.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Claude_Lorrain_022.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Claude_Lorrain_007.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Claude_Lorrain_004.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Claude_Lorrain_%281600_-_1682%29,_The_Judgment_of_Paris,_1645-1646,_oil_on_canvas._National_Gallery_of_Art,_Washingto.jpg