Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Baroka māksla 2p.
2. Baroka glezniecības iezīmes 1p.
3. Baroka glezniecības iezīmes 1p.
4. Baroka gleznotāji 1p.
5. Baroka gleznotāju sasniegumi 1p.
6. A.van Deika daiļrade 1p.
7. F.Sneidersa daiļrade 1p.