Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kompozīcija - siluets un krāsa. Fovisms Prot raksturot vienu no modernās mākslas virzieniem - fovismu, šī virziena principus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fovisma izveide 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kad un kā izveidojās fovisms, kura mākslas virziena izveidi tas veicināja.
2. Fovistu gleznošanas principi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot fovistu gleznošanas principus.
3. Mākslas veids - fovistu iedvesmas avots 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kādi mākslas veidi ietekmēja fovisma glezniecības paņēmienu izveidi.
4. Fovisma rašanās, pamatprincipu aizgūšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kad radās fovisms, prot raksturot nosaukuma rašanos, zina, kādi mākslas veidi ietekmēja fovisma principu izveidi.
5. Fovistu iecienītākais žanrs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt fovistu iecienītākā žanra pazīmes.
6. Fovistu iecienītākais žanrs, fovisma pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot attēlos saskatīt fovistu iecienītākā žanra pazīmes, spēj raksturot fovisma virzienu.
7. Fovisms - iecienītākais žanrs, virziena izveidi veicinošie mākslas virzieni, nozīmīgākie fakti 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot nosaukt fovistu iecienītāko žanru, saskatīt tā pazīmes attēlos, zina, kādi mākslas veidi ietekmēja fovisma principu izveidi, prot raksturot nozīmīgākos faktus.
8. Fovisma raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt fovisma pazīmes.
9. Fovisma raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot fovismu, tā pamatprincipus.
10. Fovisms (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot modernās mākslas virzienu - fovismu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fovisms - nosaukuma rašanās, dalībnieki Citi zema 1 p. Zina, kad un kā fovisma virziens ieguva savu nosaukumu, kas ietilpa fovistu grupā.
2. Fovisms, tā pārstāvji Citi augsta 2 p. Prot raksturot fovismu, nosaukt tā pārstāvjus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fovisms - modernās mākslas virziens 00:16:00 vidēja 15 p. Zina, kad un kā izveidojās fovisms, kura mākslas virziena izveidi tas veicināja; zina, kādi mākslas veidi ietekmēja fovisma glezniecības paņēmienu izveidi; prot raksturot fovismu, nosaukt tā pārstāvjus; prot attēlos saskatīt fovistu iecienītākā žanra pazīmes; prot attēlos saskatīt fovisma pazīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fovisms - siluets, krāsa 00:20:00 vidēja 22 p. Zina, kad un kā fovisma virziens ieguva savu nosaukumu, kas ietilpa fovistu grupā; prot raksturot fovistu gleznošanas principus; zina, kādi mākslas veidi ietekmēja fovisma principu izveidi; prot attēlos saskatīt fovistu iecienītākā žanra pazīmes, spēj raksturot fovisma virzienu; prot raksturot modernās mākslas virzienu – fovismu; rot raksturot fovismu, tā pamatprincipus.