Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Optiskās ilūzijas - opārts, impārts, neiespējamās figūras Zina, kas ir opārts, prot to raksturot, spēj nosaukt spilgtākos opārta pārstāvjus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Opārta vispārīgs raksturojums (ar ievilkšanu) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot opārtu, spēj nosaukt spilgtākos opārta pārstāvjus, prot raksturot viņu daiļradi.
2. Opārts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt opārta pazīmes.
3. Opārta raksturīgās pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot attēlos saskatīt opārta pazīmes.
4. Opārta izveide, raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kad izveidojās opārts, prot nosaukt šī mākslas virziena izveidotāju, zina spilgtākos pārstāvjus. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt opārta pazīmes.
5. Impārts 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt impārta pazīmes.
6. Neiespējamās figūras (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir neiespējamā figūra, prot to saskatīt attēlos.
7. Optisko ilūziju veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt optisko ilūziju veidu pazīmes.
8. Optiskās ilūzijas, to veidi, raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot optisko ilūziju veidus, spēj attēlos saskatīt to pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Opārta vispārīgs raksturojums Citi zema 2 p. Prot raksturot opārtu, spēj nosaukt spilgtākos opārta pārstāvjus, prot raksturot viņu daiļradi.
2. Neiespējamās figūras Citi vidēja 2 p. Zina, kas ir neiespējamā figūra, prot to saskatīt attēlos.
3. Optiskās ilūzijas Citi augsta 3 p. Prot raksturot mākslas virzienus, kuru pārstāvji rada optiskās ilūzijas.
4. Opārta izveide Citi augsta 3 p. Zina, kad izveidojās opārts, izprot tā saistību ar citiem mākslas veidiem, zina, kas veicināja opārta popularitāti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Opārta raksturojums 00:00:00 vidēja 11 p. Zina, kad izveidojās opārts, izprot tā saistību ar citiem mākslas veidiem, zina, kas veicināja opārta popularitāti; prot raksturot opārtu, spēj nosaukt spilgtākos opārta pārstāvjus, prot raksturot viņu daiļradi; prot attēlos saskatīt opārta pazīmes.
2. Optiskās ilūzijas 00:00:00 vidēja 14 p. Prot raksturot mākslas virzienus, kuru pārstāvji rada optiskās ilūzijas; prot attēlos saskatīt impārta pazīmes; zina, kas ir neiespējamā figūra, prot to saskatīt attēlos; prot attēlos saskatīt optisko ilūziju veidu pazīmes.