Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Portreta žanra attīstība laika posmā no senajiem laikiem līdz viduslaikiem 3p.
2. Portreta pazīmes 2p.
3. Faijūmas portrets 4p.
4. Pašportrets 1p.