Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krāsu saskaņošana Zina paņēmienus, kā var saskaņot krāsas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neitrālo krāsu saskaņošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt kompozīcijas, kurās saskaņotas neitrālās krāsas.
2. Monohromatisko krāsu saskaņošana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot saskatīt - kuros attēlos redzams monohromatisko krāsu saskaņošanas paņēmiens.
3. Ahromatisko, monohromatisko krāsu saskaņošana 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot reprodukcijās saskatīt ahromatiskās un monohromatiskās krāsas.
4. Analogo krāsu saskaņošana. Siltās krāsas 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot attēlos saskatīt siltās krāsas.
5. Silto, vēso krāsu saskaņošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt dažādus siltos un vēsos toņus.
6. Papildkrāsu saskaņošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot reprodukcijās saskatīt papildkrāsu saskaņošanas paņēmiena pazīmes.
7. Silto, vēso krāsu, pretkrāsu saskaņošana 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot reprodukcijās saskatīt siltās, vēsās krāsas, pretkrāsas.
8. Krāsu saskaņošanas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt dažādos krāsu saskaņošanas paņēmienus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krāsu saskaņošanas paņēmieni 00:00:00 vidēja 10p. Prot noteikt kompozīcijas, kurās saskaņotas neitrālās krāsas; prot saskatīt - kuros attēlos redzams monohromatisko krāsu saskaņošanas paņēmiens; prot reprodukcijā saskatīt vēsos toņus; prot attēlos saskatīt siltās krāsas.
2. Krāsu saskaņošanas iespējas 00:00:00 vidēja 9p. Prot reprodukcijās saskatīt papildkrāsu saskaņošanas paņēmiena pazīmes; prot raksturot daudzveidīgos krāsu saskaņošanas paņēmienus; prot reprodukcijās saskatīt siltās, vēsās krāsas, pretkrāsas; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt dažādos krāsu saskaņošanas paņēmienus.