Līnija – viens no elementiem, kuru mākslinieks izmanto mākslas darba radīšanā. Ar līnijas palīdzību tiek radīts pamats mākslas darbam – uzzīmētas figūras.
 
Gravēšana – ornamentu, uzrakstu, zīmējumu iegriešana cietā materiālā, piemēram, akmenī, kokā. Franču valodā vārds graver nozīmē no kaut kā izgriezt.
 
Līniju un zīmējumu zīmēšana un iegravēšana klinšu alu sienās raksturīga jau pirmatnējai mākslai. Šis laika posms tiek uzskatīts par mākslas pirmsākumu veidošanās periodu. Ar alu sienās iegravēto un uz tām uzzīmēto līniju palīdzību senais cilvēks attēloja to, kas viņam svarīgs.
 
8.jpg
Attēlā bizona zīmējums, Altamiras ala, Spānija (paleolīts)
 
Akmens laikmetā māksla bija cieši saistīta ar mitoloģiju (stāstiem par dabas spēkiem, dieviem, dievībām, kas dzīvo cilvēkam līdzās), maģiju, dažādiem ticējumiem un praktiskām vajadzībām (veiksmi medībās). Senais cilvēks domāja, ka dabu iespējams ietekmēt ar maģijas palīdzību, tādējādi to sev pakļaujot. Lai veiktos medībās, cilvēks izmantoja burvestību. Klintīs tika uzmeklēta vislielākā ala, tās sienas, griesti noklāti ar dzīvnieku attēliem, kurus cilvēki medīja. Tad mednieki šo zīmējumu virzienā meta šķēpus, raidīja bultas ar mērķi trāpīt uzzīmētajam dzīvniekam sirdī, jo pastāvēja ticējums - ja mednieks trāpa uzzīmētajam dzīvniekam, tad tas pats notiks arī īstajās medībās. Šis rituāls tika noslēgts ar medību deju.
 
9.jpg
Attēlā bizonu attēlojums uz alas griestiem, Altamira, Spānija (paleolīts)
 
Senajā akmens laikmetā jeb paleolītā (32.-12. gadu tūkstotis pirms mūsu ēras) zīmējumi un gravējumi uz alu sienām ir vienkārši, taču precīzi – tika attēloti dzīvnieku silueti, fiksētas galvenās dzīvnieku pazīmes, šiem dzīvniekiem raksturīgās kustības. Tika attēloti tie dzīvnieki, kurus cilvēks medīja, tādēļ pēc alu griestu gleznojumiem var spriest par tiem dzīvniekiem, kuri dzīvoja konkrētajā reģionā. Senais cilvēks attēloja tādus dzīvniekus kā brieži, savvaļas zirgi, sumbri, mamuti, bizoni u.c. Dzīvnieku kontūras alu sienās tika ieskrāpētas ar krama kaltiem, apvilktas ar melnu līniju, figūras izkrāsotas ar krāsām, kas iegūtas no sarkanā māla, kvēpiem, kaļķa.
 
17.jpg
Attēlā brieži
 
11.jpg
Attēlā lauvas
 
14.jpg
Attēlā degunradži
 
5.png
Attēlā hiēnas
 
16.jpg
Attēlā zirgs
 
Vidējā akmens laikmetā jeb mezolītā (12.-8. gadu tūkstotis pirms mūsu ēras) zīmējumi un gravējumi kļuva vispārināti, shematiski. Dzīvnieki tiek attēloti kā silueti, izmanto tikai melno un balto krāsu. Līdzās dzīvnieku attēliem bieži parādās arī cilvēku attēli – tiek zīmētas medību ainas.
 
Vēlajā akmens laikmetā jeb neolītā (6.-4. gadu tūkstotis pirms mūsu ēras) tiek radīti ne tikai klinšu zīmējumi, bet arī gravējumi – petroglifi. Bieži vien tajos attēlotas dažādu dzīvnieku un putnu medības. Figūras ir vienkāršotas, shematiskas.
 
18.jpg
Attēlā kalnu kazu medības
 
10.jpg
Attēlā guloša antilope (petroglifs)
 
3.JPG
Attēlā kalna kazu medības (petroglifs)
 
2.jpg
Attēlā lielragu aitas (petroglifs)
 
Papildinformācija