Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Piktogramma, ideogramma, ķīļraksts 3p.
2. Hieroglifi 4p.
3. Japāņu rakstu zīmju izveide 1p.