Grūtības pakāpe:
1. Piktogramma, ideogramma, ķīļraksts 3 p.
2. Hieroglifi 4 p.
3. Japāņu rakstu zīmju izveide 1 p.