Teorija

Svarīgi!
Perspektīva ir priekšmeta attēlošana plaknē (uz papīra, kartona, jebkuras citas plakanas virsmas) atbilstoši tā šķietamajām lieluma, kontūru pārmaiņām. Šīs pārmaiņas atkarīgas no tā, cik tālu priekšmets atrodas no skatītāja.
 
3.jpg
Attēlā Pjetro Perudžino freskas reprodukcija, kurā vērojami perspektīvas principi.
 
Vārds perspektīva cēlies no latīņu valodas vārda perspicere, kas tulkojumā nozīmē saskatīt, skaidri redzēt.
 
Perspektīvas likumus no jauna atklāja 15. gadsimtā (tie bija zināmi jau seno grieķu un romiešu laikā, taču izzuda viduslaikos) renesanses laika mākslinieks Filipo Bruneleski (1377-1446), bet teorētiskos pamatus izstrādāja mākslinieks Leons Batista Alberti (1404-1472).
 
16.jpg
Attēlā Filipo Bruneleski.
 
17.jpg
Attēlā Leons Batista Alberti.
 
Pastāv vairāki perspektīvas veidi, no kuriem viena ir lineārā perspektīva.
Lineārā perspektīva nosaka, ka visas paralēlās līnijas satiekas jeb satek vienā iedomātā punktā pie horizonta.
Dažkārt izmanto vairākus satekpunktus, lai radītu dziļuma ilūziju.
Horizonts – nosacīta līnija, kur satiekas zeme un debesis. Horizonts norāda uz mākslinieka acu augstumu. Punktu, kurā šīs līnijas satiekas, dēvē par satekpunktu. Lineārā perspektīva palīdz radīt telpas ilūziju. Mākslinieks var attēlot trešo dimensiju – dziļumu.
 
18.jpg
Attēlā griestu gleznojums, kurā ievēroti perspektīvas principi.
 
Šis princips balstīts novērojumos, ka tas priekšmets, kas atrodas tālāk no skatītāja, ir mazāks nekā tas, kurš atrodas skatītājam tuvāk.
 
7.jpg
Attēlā priekšplānā attēlotie cilvēki ir izmēros lielāki, nekā aizmugurējā plānā attēlotie cilvēki.
 
Viena satekpunkta perspektīva
Šāda veida zīmējumā vai gleznojumā attēlotajam objektam ir viens satekpunkts pie horizonta, kurā satiekas visas paralēlās līnijas.
 
4.jpg
Attēlā viena satekpunkta perspektīva.
 
Šādu perspektīvas veidu izvēlas, ja jāattēlo gara telpa, ceļš, dzelzceļa sliedes, kas izvietotas tieši pretī skatītājam. 
 
9.jpg
Attēlā dzelzceļa sliedes (viena satekpunkta perspektīva).
 
5.jpg
Attēlā tunelis.
 
313.jpg
Attēlā viena satekpunkta perspektīva (Alfreds Sislejs, 1884).
 
Divu satekpunktu perspektīva
Šāda veida zīmējumam vai gleznojumam ir vērojami divi satekpunkti uz horizonta līnijas. Šādu perspektīvas veidu izvēlas, ja jāattēlo celtnes vai ielu stūris.
 
12.jpg
Attēlā divu satekpunktu perspektīva (satekpunkti atrodas uz horizonta līnijas).
 
15.jpg
Attēlā divu satekpunktu perspektīva (ēkas stūris).
 
270.jpg
Attēlā divu satekpunktu perspektīva (Kamils Pisaro, 1853).
 
Trīs satekpunktu perspektīva
Šādu perspektīvas veidu izvēlas, ja jāattēlo celtne skatā no apakšās vai augšas.
 
14.jpg
Attēlā skats uz augstu celtni no apakšas (trīs satekpunktu perspektīva).
 
Satekpunktos satiekas līnijas (horizontālās līnijas), kas veido apakšējās un augšējās malas, kā arī sānu malas (vertikālās līnijas), kuru satekpunkts atrodas mākslas darba augšpusē (ja skatītājs lūkojas uz augstu ēku no apakšas) vai apakšpusē (ja skatītājs lūkojas uz augstu ēku no augšpuses).
 
13.png
Attēlā kuba attēlošana (trīs satekpunktu perspektīva).
 
125.jpg
Attēlā trīs satekpunktu perspektīva (Gustavs Kaibots, 1878).
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 100., 133.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Perspektīva
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Filipo_Brunelleski
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)#/media/File:Entrega_de_las_llaves_a_San_Pedro_(Perugino).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi#/media/File:Greatest_architect_-_Brunelleschi.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti#/media/File:Leon_Battista_Alberti.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Prospettiva#/media/File:Church_of_SantIgnazio_(448552660).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro#/media/File:Camille_Pissarro_-_La_R%C3%A9colte_des_Foins,_%C3%89ragny_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)#/media/File:One_point_perspective.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)#/media/File:Railroad-Tracks-Perspective.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)#/media/File:Inside_Greenwich_Foot_Tunnel.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sisley#/media/File:Alfred_Sisley_-_June_Morning_in_Saint-Mamm%C3%A8s_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)#/media/File:Perspective1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)#/media/File:2-pt-sketchup.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro#/media/File:Camille_Pissarro_-_Paisaje_tropical.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)#/media/File:Rome_Palace_of_Labor.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)#/media/File:Perspective-3point.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Caillebotte#/media/File:Gustave_Caillebotte_-_Rue_Hal%C3%A9vy,_vue_d%27un_sixi%C3%A8me_%C3%A9tage.jpg