Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Informatīvais dizains. Raksturojums 3p.
2. Informatīvais dizains. Pirmie informatīvā dizaina objektu izveidotāji 2p.
3. Informatīvais dizains. Grafiskā dizaina pazīmes. 1p.
4. Informatīvais dizains. Informatīvā un grafiskā dizaina raksturīgās pazīmes 2p.