Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. Akvareļglezniecības raksturojums 3p.
2. Akvareļglezniecības pirmsākumi Latvijā 3p.
3. Akvareļglezniecības pazīmes 2p.
4. Akvareļglezniecība Latvijā 3p.
5. Akvareļglezniecības paņēmienu raksturojums 4p.
6. Vienmērīga vienas krāsas pludināšana 2p.
7. Akvareļglezniecības paņēmienu raksturīgās pazīmes 3p.