Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Faktūra Zina, kas ir faktūra, prot to raksturot.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Faktūru veidi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot dažādos faktūru veidus.
2. Reālā un atdarinātā faktūra 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt reālās vai atdarinātās faktūras pazīmes.
3. Faktūru veidi, to raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot reālās un atdarinātās faktūras, spēj attēlā saskatīt faktūru veidu pazīmes.
4. Faktūru attēlošana 17.-18. gadsimtā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina, kādus paņēmienus faktūru attēlošanā izmantoja 17.-18. gadsimta mākslinieki, prot tos saskatīt attēlos.
5. Faktūru raksturojums, faktūras tēlniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot faktūras, to pielietojumu, spēj attēlos saskatīt faktūras tēlniecības darbos.
6. Krāsu klāšanas principi dažādos laika posmos 3. izziņas līmenis augsta 3p. Prot raksturot dažādos krāsu klāšanas principus dažādos laika posmos, spēj attēlos saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
7. Faktūras raksturojums, tās radīšanas paņēmieni dažādos laika posmos 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot faktūru, tās radīšanas paņēmienus dažādos laika posmos.
8. Faktūras tēlniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot tēlniecības darbos saskatīt fakturētu virsmu, spēj saskatīt kopīgās mākslas darbu pazīmes.
9. Faktūras mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot faktūru veidus glezniecībā, saskatīt tos attēlos, spēj saskatīt faktūras tēlniecībā.
10. Faktūru veidi, faktūra tēlniecībā (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Prot raksturot faktūru veidus, zina, kurā laika posmā tie bija aktuāli, spēj saskatīt faktūras tēlniecības objektos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Faktūras tēlniecībā Citi vidēja 2p. Prot tēlniecības darbos saskatīt faktūras.
2. Faktūras pazīmes, izmantošana Citi zema 1p. Prot raksturot faktūru, zina, kādiem mērķiem to izmanto kompozīcijās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Faktūras raksturojums 00:25:00 vidēja 17p. Prot raksturot faktūru, zina, kādiem mērķiem to izmanto kompozīcijās; prot raksturot dažādos faktūru veidus; prot attēlos saskatīt reālās vai atdarinātās faktūras pazīmes; zina, kādus paņēmienus faktūru attēlošanā izmantoja 17.-18.gadsimta mākslinieki, prot tos saskatīt attēlos; spēj attēlos saskatīt faktūras tēlniecības darbos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Faktūra, tās izveidošanas iespējas 00:25:00 vidēja 19p. Prot tēlniecības darbos saskatīt faktūras; prot raksturot dažādos krāsu klāšanas principus dažādos laika posmos, spēj attēlos saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes; prot tēlniecības darbos saskatīt fakturētu virsmu, spēj saskatīt kopīgās mākslas darbu pazīmes.