Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

14p.
1. Trīs dimensiju raksturojums 3p.
2. Trīsdimensionāla mākslas darba pazīmes 5p.
3. Telpisks mākslas darbs 2p.
4. Apjoma ilūzija 2p.
5. Trīs dimensijas, apjoms (ar ieviklšanu) 2p.