Svarīgi!
Ritms ir noteiktu (vienādu, līdzīgu) elementu sistemātiska atkārtošanās noteiktos intervālos.
32.jpg
Attēlā – tumšās un gaišās līnijas atkārtojas vienādā intervālā.
 
Ritms ir jebkura ornamenta pamatā, liela nozīme tam ir arī arhitektūrā.
 
1.jpg
Attēlā – dekoratīvie elementi uz ēkas sienas, kolonnas, arkas izkārtotas ritmiski.
 
Sarežģīts ritms rada nemieru, nestabilitāti, savukārt vienmērīgs, plūstošs ritms kompozīciju padara līdzsvarotāku un harmonisku.
 
Pastāv vairāki ritmu veidi.
 
Metriskais ritms
Vienādos intervālos izkārtoti vienādi elementi, kuri atkārtojas, rada metrisku ritmu. Mazākais elementu skaits, kuri atkārtojas, ir trīs elementi. Vienkāršākais to izkārtojums ir metriska rinda.
 
7.jpg
Attēlā – metriskais ritms, metriska rinda.
 
304.jpg
Attēlā – koki kompozīcijas kreisajā pusē veido metrisko rindu.
 
Brīvais ritms
Brīvajā ritmā elementi vai intervāli starp elementiem nav izkārtoti vienādi. Mākslā brīvais ritms nozīmē atkārtošanos – citā mākslas darba daļā parādās līdzīgs elements, krāsas laukums, līniju izkārtojums, motīvs vai formas.
 
19.jpg
Attēlā – brīvais ritms (krāsu līnijas izkārtotas dažādā secībā).
 
288.jpg
Attēlā – koki kompozīcijā izkārtoti brīvajā ritmā.
 
Brīvais ritms glezniecībā ir noteiktā motīva līdzība ar citu motīvu kompozīcijā. Šis ritms vizuāli saista kopā atsevišķas mākslas darba daļas, rada harmonijas sajūtu, vienota raksta iespaidu.
 
273.jpg
Attēlā – brīvais ritms ainavā (koki ceļa abās pusēs izkārtoti nevienmērīgi, taču tie savstarpēji sasaucas).
 
Dinamiskais ritms
Dinamiskais ritms veidojas, ja vienā virzienā izvietoto elementu skaits, intervāls starp elementiem pakāpeniski pieaug vai samazinās.
 
110.jpg
Attēlā – dinamiskais ritms vērojams intervālā starp platajām, sarkanajām līnijām (virzienā uz labo pusi līniju skaits pieaug).
 
Statiskais ritms
Elementu skaits un intervāls starp tiem nemainās.
 
31.jpg
Attēlā – statiskais ritms (vienmērīgi mainās tumšās un krāsainās joslas).
 
299.jpg
Attēlā – koku aleja kompozīcijas kreisajā pusē veido statisko ritmu.
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 150.lpp.
Vizuālās mākslas valodas ābece/Vaiva Zirdziņa. - Rīga, Sprīdītis, 1995. - 95 lpp. : il.:60.-63.lpp.
Attēli:
www.amatnieciba.lv
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_architecture#/media/File:Kloster_Lorsch_07.jpg
http://www.tautasterps.com/425120906
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sisley#/media/File:Alfred_Sisley_042.jpg
https://www.etsy.com/listing/586648611/handwoven-scandinavian-style-vintage?ref=shop_home_active_8
https://de.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro#/media/File:Camille_Pissarro_017.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro#/media/File:Camille_Pissarro_012.jpg
http://amatnieciba.lv/piedavajums_tautasterpi_augszeme.htm
www.amatnieciba.lv
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sisley-Chemin_de_la_Machine_Louveciennes.jpg