Grūtības pakāpe:
00:14:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Ritma veidi, to pazīmes 3p.
2. Metriskais ritms ainavās 3p.
3. Brīvais ritms 2p.
4. Statiskais ritms 3p.