Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krāsa un noskaņa Zina, kā ar krāsu palīdzību mākslā var radīt dažādas noskaņas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kolorīts, lokālā krāsa 1. izziņas līmenis zema 4 p. Zina, kas ir kolorīts, lokālā krāsa, prot raksturot kolorīta saistību ar mākslas darba noskaņu.
2. Kontrastains kolorīts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir kontrastains kolorīts, spēj saskatīt tā pazīmes attēlos.
3. Kolorīts - pazīmes, raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kas ir kolorīts, prot raksturot kontrastainu un līdzsvarotu kolorītu.
4. Krāsu kontrastu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot dažādos krāsu kontrastu veidus.
5. Kontrastains kolorīts, pretkrāsas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos saskatīt kontrastainu kolorītu, kas iegūts, izmantojot pretkrāsu kontrastus.
6. Krāsu silti vēsais kontrasts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot krāsu silti vēso kontrastu, spēj saskatīt šī kontrasta pazīmes attēlos.
7. Kontrastu pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot dažādos krāsu kontrastus, saskatīt to pazīmes attēlā.
8. Pretkāsu kontrasts, krāsu kvalitātes kontrasts 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt pretkrāsu kontrastu, krāsu kvalitātes kontrastu.
9. Kolorīts, krāsu kontrastu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir kolorīts, prot saskatīt kolorīta veidu pzīmes attēlā, spēj raksturot dažādos krāsu kontrastu veidus.
10. Kolorīts, kontrasti 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot raksturot dažādos kontrastu veidus, spēj attēlā noteikt kolorīta radīto noskaņu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krāsu kvalitātes kontrasts Citi vidēja 2 p. Zina, kas ir krāsu kvalitātes kontrasts, prot saskatīt to attēlos.
2. Kolorīts un noskaņa Citi vidēja 2 p. Prot noteikt kompozīcijas kolorītu, saistīt ar atbilstošu noskaņu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kolorīts, kontrasti 00:30:00 vidēja 13 p. Zina, kas ir kolorīts, lokālā krāsa, prot raksturot kolorīta saistību ar mākslas darba noskaņu; prot noteikt kompozīcijas kolorītu, saistīt ar atbilstošu noskaņu; prot raksturot kontrastainu un līdzsvarotu kolorītu; prot attēlos saskatīt kontrastainu kolorītu, kas iegūts, izmantojot pretkrāsu kontrastus; prot raksturot dažādos krāsu kontrastus, saskatīt to pazīmes attēlā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Krāsu kontrastu veidi, kolorīts 00:30:00 vidēja 16 p. Zina, kas ir kontrastains kolorīts, spēj saskatīt tā pazīmes attēlos; zina, kas ir krāsu kvalitātes kontrasts, prot saskatīt to attēlos; prot raksturot dažādos krāsu kontrastu veidus; prot raksturot krāsu silti vēso kontrastu, spēj saskatīt šī kontrasta pazīmes attēlos; prot attēlos saskatīt pretkrāsu kontrastu, krāsu kvalitātes kontrastu.