Grūtības pakāpe:
00:22:00
1. Eļļas krāsu pielietošana glezniecībā 3 p.
2. Plenērs 3 p.
3. Eļļas glezniecība. Fakti 6 p.
4. Eļļas glezniecība 5 p.