Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Telpiskuma attēlošanas nosacījumi 2p.
2. Krāsa telpas ilūzijas veidošanā 1p.
3. Telpiskuma veidošanas nosacījumi 4p.
4. Plāni klusajā dabā 2p.