Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Ornamenta raksturojums 2p.
2. Ornamentu grupas 2p.
3. Meandrs 2p.
4. Grāmatas par ornamentiem 2p.
5. Arabeska 2p.