Teorija

Sengrieķu traukus rotājošie ornamenti
Senajā Grieķijā izveidojās noturīgas tradīcijas māla trauku rotāšanā. Senie grieķi ar ornamentiem rotāja visus traukus, gan to ārpusi, gan arī trauku iekšpusi. Ornamentu zīmēja ar melnu krāsu, kas labi kontrastēja ar sarkano vai dzeltenīgo māla trauka krāsu.
geo8.jpggeo7.jpg
 
Katram laika posmam raksturīgs savs trauku apgleznošanas stils.
 
Protoģeometriskais stils
Grieķu trauku apgleznošanas stils, raksturīgs 1150.-900.gadam pirms mūsu ēras.
Traukus rotāja dažas taisnas vai līkločveida līnijas trauka augšdaļā, kā arī apļveida dekoratīvie elementi vāzes augšējā daļā. Rotājums pārklāja trauka augšējo daļu.
proto.jpgproto1.jpg
Ģeometriskais stils
Ģeometriskais stils raksturīgs sengrieķu mākslai 900. - 700.gados pirms mūsu ēras. Šis stils izveidojās Atēnās un laika gaitā izplatījās visās Egejas jūras valstīs.
Ģeometriskais ornaments sastāvēja no ģeometriskām figūrām, kas tika izkārtotas joslās
geometr2.jpggeo11.jpg
 
Traukus rotāja gredzenveida horizontālas līnijas, starp kurām tika izvietoti krusti, meandrs, riņķi, trijstūri, zigzags, svastika.
geo5.jpg
Meandrs trauka augšējā daļā
geo9.jpg
Svastika, papildināta ar dekoratīvajiem elementiem
 
Ornamentu papildināja stilizētas cilvēku, putnu un dzīvnieku figūras. Pirmās cilvēku figūras ornamentos parādījās aptuveni 770.gadā pirms mūsu ēras.
geo10.jpg
Tās bija abstraktas figūras ar ovālu galvu, trijstūrveida ķermeņa augšējo daļu un tievām, garām rokām un kājām.
geo13.jpggeo12.jpg
 
Pirmsākumos - agrīnajā ģeometriskajā periodā (900.-850.gads pirms mūsu ēras) - ornaments nosedza tikai trauka augšējo daļu, tas sniedzās līdz trauka vidusdaļai.
geo17.jpg
 
Līdzās līnijām un punktiem tika izmantots jauns dekoratīvais elements - meandrs.
 
Pēc 850.gada pirms mūsu ēras dekoratīvo elementu joslas sedza aizvien lielāku trauka virsmas laukumu. Tika izmantoti jauni dekoratīvie elementi - dzīvnieku, putnu un cilvēku figūras, kuras izvietoja uz trauka augšējās un apakšējās daļas.
geo6.jpggeo14.jpggeometr3.jpg
Orientālais stils
Trauku apgleznošanas stils Senajā Grieķijā 7.gadu simtenī pirms mūsu ēras.
Šim stilam raksturīgi no Austrumiem aizgūti elementi, piemēram, grifi, sfinksas, lauvas, kā arī stilizēti ziedi un augi. Trauka virsma visa tika noklāta ar ornamentiem tā, ka nepalika neviena tukša laukumiņa.
orient.jpgorient1.jpg
Orientālā stila trauku izgatavošanas centrs atradās Korintā, šāda stila trauki bija populāri arī Atikā.
Atsauce:
http://en.wikipedia.org/wiki/Orientalizing_period
Attēli:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Miniature_hydria_Thebes_Louvre_A566.jpg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Hydria_Boeotia_Louvre_A574.jpg&filetimestamp=20111213210520
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Protogeometric_amphora_BM_A1124.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Amphora_protogeometric_BM_A1123.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Jug_Athens_Louvre_CA1814.jpg
http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Amphora_Athens_Louvre_A512.jpg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Oinochoe_Athens_Louvre_3476.jpg&filetimestamp=20060212115435
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Late_geometric_pyxis_Ancient_Agora_Museum.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Prothesis_Dipylon_Painter_Louvre_A517.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:WLA_metmuseum_Krater_Hirschfeld_Workshop.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Geometric_krater_Met_34.1.2_n01.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Geometric_Oinochoe_with_cable_and_floral_patterns_on_the_shoulder.jpg
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Oinoche_trough_horses_Louvre_CA2999.jpg&filetimestamp=20111214073636
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Skyphos_birds_Louvre_CA3822.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Oinochoe_grazing_roe_Staatliche_Antikensammlungen_6400.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Olpe_sphinx_Louvre_Cp10475.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Protocorinthian_oinochoe_Louvre_A437.jpg