Teorija

Kultūras vērtības
Svarīgi!
Kultūra ir cilvēka radītās lietas un cilvēka attieksme pret dažādiem kultūras elementiem.
Kultūra ietver sevī tehnoloģijas, mākslu, literatūru, mūziku,teātri, arhitektūru, zinātni, reliģiju, konkrētu sabiedrības grupu uzvedību un paradumus. Kultūra ir cieši saistīta ar cilvēku un viņa darbību, tā ir radusies līdz ar cilvēku un attīstās līdz ar cilvēku.
14.jpg
Turaidas pils, 1214
 
13.jpg
Latvijas Nacionālā opera, 1860-1863
 
Visas parādības, kas saistās ar kultūru, var iedalīt šādās grupās:
1. Garīgā kultūra - viss, kas radies un attīstījies cilvēka prātā: uzskati, idejas, nostāsti, mūzika, svētki, zinātne, rituāli, tradīcijas u.c.
2. Materiālā kultūra - visi cilvēka radītie priekšmeti: mākslas darbi, celtnes, apģērbs, ierīces, instrumenti u.c.
 
Kultūras kanons
Gan Eiropas valstīs, gan arī Latvijā tika izveidots kultūras kanons – izcilāko un ievērojamāko kultūras vērtību kopums, kas raksturo valsts iedzīvotāju nozīmīgākos sasniegumus kultūras jomā (piemēram, Dānijas kultūras kanons tika izveidots 2004.gadā, Nīderlandē kultūras kanons tika izveidots 2006.gadā).
 
Latvijas kultūras kanons
Svarīgi!
Latvijas kultūras kanona veidošana tika uzsākta 2007.gadā, bet pabeigta 2009.gadā. Šis kultūras kanons ietver sevī 99 kultūras vērtības, kas raksturo tautas tradīcijas, mākslu, arhitektūru, dizainu, literatūru, teātri un kino.
Tautas tradīcijas
Sadaļā "Tautas tradīcijas" iekļautas tādas kultūras vērtības kā Latvju dainas, kokles un koklēšana, tautas tērps, Dziesmu svētki, Lielvārdes josta, rudzu maize, Latgales podniecība, Jāņu svinēšana, dziesmu teikšana vilcēju daudzbalsībā, kapu kopšanas tradīcija, maija dziedājumi pie krusta Latgalē, suitu kultūra, lībiešu tradicionālā kultūra.
lielvarde1.jpg
Lielvārdes josta
 
suiti.JPG
Suitu tradicionālais tērps
 
kokle.jpg
Kokle
 
latgale2.jpg
Latgales podniecība
 
Vizuālā māksla
Sadaļā "Vizuālā māksla" iekļautas tādas kultūras vērtības kā Jaņa Rozentāla glezna "No baznīcas", Vilhelma Purvīša glezna "Pavasarī", Kārļa Zāles veidotais Brīvības piemineklis un Brāļu kapu memoriālais ansamblis, Jēkaba Kazaka glezna "Bēgļi" u.c.
no baznicas ista.jpg
J.Rozentāls "No baznīcas"
beglji istie.jpg
J.Kazaks "Bēgļi"
 
pavasarii.jpg
V.Purvītis "Ziedonī"
 
brīības.jpg
K.Zāle Brīvības piemineklis
 
bralju kapi.jpg
K.Zāle Brāļu kapu memoriālais ansamblis
 
Skatuves māksla
Sadaļā "Skatuves māksla" iekļautas tādas Latvijas kultūras vērtības kā Eduarda Smiļģa Dailes teātris, Alfrēda Jaunušana vadītais Nacionālais teātris, Alvja Hermaņa vadītais Jaunais Rīgas teātris u.c.
 
Mūzika
Sadaļā "Mūzika" iekļautas tādas kultūras vērtības kā Emīla Dārziņa skaņdarbs "Melanholiskais valsis", Lūcijas Garūtas kantāte "Dievs, Tava zeme deg!", Imanta Kalniņā Ceturtā simfonija, Raimonda Paula dziesmas u.c.
darzins.jpg
Emīls Dārziņš
garuta.jpg
Lūcija Garūta
 
Literatūra
Sadaļā "Literatūra" iekļautas tādas kultūras vērtības kā Raiņa luga "Uguns un nakts", Kārļa Skalbes "Ziemas pasakas", Jāņa Poruka stāsts "Pērļu zvejnieks" u.c.
 
Arhitektūra un dizains
Sadaļā "Arhitektūra un dizains" iekļautas tādas kultūras vērtības kā latviešu viensēta un tās elementi 16.-21.gs., Vecrīga, Rundāles pils, Dzintaru koncertzāle, Salaspils memoriāls, fotoaparāts Minox, Latvijas nauda u.c.
 
salaspils.jpg
Salaspils memoriāls
 
minox.jpg
Fotoaparāts "Minox"
 
rundale.jpg
Rundāles pils
 
dzintari.jpg
Dzintaru koncertzāle
 
Kino
Sadaļā "Kino" iekļautas tādas kinofilmas kā "Lāčplēsis" (1930), "Baltie zvani' (1961), "Purva bridējs" (1966), "Elpojiet dziļi..." (1967), "Nāves ēnā" (1971), "Ceplis" (1972), "Ābols upē" (1974), "Vecāks par desmit minūtēm" (1978), "Vanadziņš" (1978), "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" (1981), "Vai viegli būt jaunam?" (1986), "Šķērsiela" (1988).
 
UNESCO
1945.gada 16.novembrī Francijā tika izveidota organizācija, kuras viens no uzdevumiem ir veicināt dažādu tautu kultūras vērtību apzināšanu un saglabāšanu. Šī Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, saīsināti UNESCO, tika izveidota "ar mērķi veicināt visā pasaulē miera kultūru, rosināt sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām, dot ieguldījumu nabadzības mazināšanā un veicināt ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju palīdzību."1
Šobrīd šajā organizācija ir jau 195 dalībvalstis. Latvija šajā organizācijā iestājās 1991.gadā.
Svarīgi!
1997.gadā Rīgas vēsturiskais centrs un Vecrīga tika iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
daugavas krastmala_набережная Даугавы.jpg
Atsauce:
Kultūras vēsture. Kultūras jēdziens un senie laiki/Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1997. - 112 lpp. - izmantotā literatūra: 7.-25.lpp.
http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/
1.http://lv.wikipedia.org/wiki/UNESCO
Attēli:
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Burg_Turaida04.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:National_opera_of_Latvia_Riga.jpg
http://www.easyget.lv/img/articles/1112/43387.jpg
http://www.alsunga.lv/faili/image/IMG_0004.JPG
http://history.skyforger.lv/wp-content/uploads/2011/10/kokle3.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:%C4%BBaks.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Rozentals_Pec_dievkalpojuma.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Kazaks_Begli-m.jpg
http://www.vizualabauda.lv/wp-content/uploads/2011/02/maaksla-049.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Briiviibas_piemineklis.jpg
http://www.atputasbazes.lv/images/foto/large/1428_img_0848.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:EmilsD%C4%81rzins.jpg
http://userserve-ak.last.fm/serve/252/30666705.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Salaspils_memorials.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Minox_A_IIIs.jpg
http://baltictravelnews.com/images/NedzesamaFotoMape/20091007-RundalesPils.jpg
http://baltictravelnews.com/images/NedzesamaFotoMape/20090521-DzintaruKoncertzale.jpg
http://www.niceplace.lv/web/images/hronika/thumb_vecriiga.jpg