"Ritms (grieķu val. rhytmos – vienmērīgums, saskaņotība) ir vienādu vai līdzīgu elementu (parādību) vairākkārtēja atkārtošanās noteiktos intervālos."1
11.jpg
 
Ritms ir viens no kompozīcijas principiem vizuālajā mākslā.
Svarīgi!
"Ritms vizuālās mākslas darbos parādās kā līniju, formu, tumši gaišo attiecību, tekstūru, krāsu vai to grupējumu atkārtojumu rezultāts."1
scan0024b.jpg
 
Ritms mākslas darbā rada vienotu kompozīciju, sasaista kopā atsevišķas mākslas darba daļas, rada harmoniju. Visu ritmu piemērus var ieraudzīt mākslā, arhitektūrā, dabā.
 
Metriskais ritms
Metriskajam ritmam raksturīgi vienādi elementi, kuri atkārtojas vienādos intervālos. Mazākais elementu skaits ir trīs elementi.
Metriskā ritma piemērus var ieraudzīt gan mākslā, gan arhitektūrā un dabā.
 
12.jpg
Metriskais ritms tautastērpos – krāsainās līnijas atkārtojas vienādos intervālos
parthenon-172033_960_720.jpg
Metriskais ritms arhitektūrā – vienmērīgi izkārtotas kolonas
 
ridge.jpg
Metriskais ritms dabā – vienāds attālums starp vagām
 
 
Brīvais ritms
Brīvajam ritmam intervāls starp elementiem vai paši elementi nav vienādi.
Arī brīvā ritma piemērus var ieraudzīt gan mākslā, gan dabā.
 
vaze5.jpg ritms3.jpg
Attēlos – dažādas ornamentu joslas
 
watermelon-1379990_960_720.jpg animal-4917802_960_720.jpg
Attēlos – dažāda platuma līnijas
 
Viens no brīvā ritma piemēriem vizuālajā mākslā – viens un tas pats elements, krāsas plankums, līnija parādās dažādās mākslas darba daļās.
 
789px-Caspar_David_Friedrich_057.jpg
Egles gleznas centrā un viena – gleznas kreisajā pusē, rada brīvo ritmu šajā darbā
 
mone6.jpg
Sarkanie ziedi, kuri atrodas dažādās gleznas daļās, rada brīvo ritmu
 
Dinamisks ritms
Pieaugot vai samazinoties elementu skaitam vai intervālam starp tiem vienā virzienā, ritms kļūst dinamisks.
1.jpeg
Intervāls starp baltajām līnijām samazinās virzienā uz centru
2.jpeg
Intervāls starp melnajām
līnijām palielinās uz labo un kreiso pusi
4.jpeg
Intervāls starp baltajām līnijām palielinās virzienā uz augšu un leju
 
Statiskais ritms
Ja elementu skaits vai intervāls starp tiem nemainās, ritms ir statisks.
scan0014b.jpg 10.jpg
Atsauce:
Vizuālās mākslas valodas ābece/Vaiva Zirdziņa. - Rīga, Sprīdītis, 1995. - 95 lpp. - izmantotā literatūra: 60.-63.lpp.
Attēli:
http://foto1.inbox.lv/aiva.a/Tautasterpu-brunci/Blome-brunci.jpg
Latviešu rakstainie cimdi/Mirdza Slava. - Rīga, Zinātne, 1990. - 176 lpp.
http://foto1.inbox.lv/aiva.a/Tautasterpu-brunci/Vidzeme-brunci.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Corinthian_jug_620_BC_Staatliche_Antikensammlungen.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Standard_of_ur.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Caspar_David_Friedrich_057.jpg&filetimestamp=20081008192850
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Claude_Monet_050.jpg
Zīmējumi no I.Rožkalnes personīgā arhīva
Latviešu rakstainie cimdi/Mirdza Slava. - Rīga, Zinātne, 1990. - 176 lpp.