Portrets tulkojumā no vecfranču valodas vārda portraire nozīmē ļoti precīzi kaut ko attēlot.
 
portre1.jpg 3.jpg
Svarīgi!
Portrets ir cilvēka vai cilvēku grupas, kuri dzīvo vai dzīvoja reālajā dzīvē, attēlojums.
17.gs10.jpg
Portrets
dubult.jpg
Dubultportrets
grupa.jpg
Grupveida portrets
 
Izšķir dažāda veida portretus – portrets (attēlots viens cilvēks), dubultportrets (attēloti divi cilvēki), grupveida portrets (attēloti vairāki cilvēki) un pašportrets (mākslinieks attēlojis pats sevi).
pashportrets.jpg
Mākslinieks glezno pašportretu
pashportrets1.jpg
Rembranta pašportrets
 
 
Aplūkojot portretu, var iegūt dažādu informāciju par portretējamo cilvēku – viņa izskatu, raksturu, iekšējo pasauli, noskaņojumu, sociālo stāvokli.
17.gs3.jpg 2.jpg 17.gs12.jpg
 
Portretam ir trīs pamatiezīmes :
  1. attēls atgādina par cilvēku, kurš neatrodas līdzās;
  2. attēls izsauc emocijas, jūtas;
  3. attēlu var pārvietot.
Vēsturiski fakti
Svarīgi!
Senos laikos portretam bija nedaudz citas funkcijas. Tas tika saistīts ar maģiju – cilvēka attēls tika uzskatīts par šī cilvēka aizvietotāju.
Senajā Romā imperatora skulpturālo portretu novietoja tiesas zālē tiesas procesa laikā, tādējādi simbolizējot Romas imperatora klātbūtni šajā tiesas procesā. Mirušo radinieku pēcnāves maskas un nelielas skulptūriņas tika uzglabātas mājās, lai tās sargātu mājiniekus un sniegtu tiem savu svētību.
 
Daudzās kultūrās portretu uzskatīja par varas un bagātības simbolu. Viduslaikos un Renesanses periodā tika izgatavoti un izvietoti apskatei to cilvēku portreti, kuri ziedoja savu naudu dotās baznīcas vai katedrāles celtniecībai, tādējādi parādot, ka tieši šis cilvēks ziedoja savu naudu (vienlaicīgi norādot uz šī cilvēka bagātību un varu).
 
Politikā valsts pārvaldītāja portretus izmanto kā valsts simbolu, šo portretu novietojot dažādās valsts iestādēs.
mao.jpg
Attēlā – Mao Dzeduns, Ķīnas Komunistiskās partijas izveidotājs
 
Daudzās valstīs bijušo valsts pārvaldītāju portretus attēlo uz naudas zīmēm vai pastmarkām. Uz pastmarkām un naudas zīmēm tiek attēloti arī citu sabiedrībā nozīmīgu cilvēku portreti, piemēram, rakstnieku, zinātnieku, militāro darbinieku portreti.
 
marka.jpg
 
Portreta žanra uzplaukums attiecināms uz Senās Romas kultūru, Renesanses periodu, 17. gadsimtu un 18. gadsimtu.
Svarīgi!
Pirmie portreti tika radīti Senajā Ēģiptē.
Tie bija skulpturālie portreti. Portreti tika izgatavoti, ievērojot noteiktus likumus - ja attēloja cilvēku kustībā, tad šis cilvēks veica soli ar kreiso kāju, ja cilvēku attēloja sēdus, tad šis cilvēks rokas turēja uzliktas uz ceļiem. Skulptūru acis tika izgatavotas no dārgakmeņiem. Sejā netika akcentēta neviena grumbiņa, tā tika attēlota gluda.
egi1.jpg egi7.jpg
 
Vispopulārākais Senās Ēģiptes skulpturālais portrets ir faraona sievas Nofretetes (Nefertites) portrets.
 
egi3.jpg
Svarīgi!
Senajā Romā tika izgatavoti reālistiskie skulpturālie portreti.
Tēlnieks attēloja cilvēku tādu, kā viņš izskatījās reālajā dzīvē, neko neizskaistinot. Liela vērība tika piešķirta bārdas, matu attēlošanai.
roma2.jpg roma7.jpg roma4.jpg
 
Renesanses periodā populāri kļuva gleznotie portreti. Mākslinieks centās parādīt portretējamā cilvēka gudrību, dvēseles harmoniju.
 
renes3.jpg
 
Pirmie portreti tika radīti sānskatā, ar laiku mākslinieki iemācījās attēlot cilvēku arī puspagriezienā un pretskatā.
renes1.jpg
Sānskats
renes8.jpg
Puspagrieziens
renes9.jpg
Pretskats
 
17. gadsimtā portretu glezniecība kļuva īpaši populāra. Viens no cēloņiem, kādēļ cilvēki pasūtīja māksliniekiem savus portretus, lai akcentētu savu bagātību, sociālo statusu.
17.gs13.jpg 17.gs8.jpg
 
Mākslinieki gleznoja portretus, lai parādītu cilvēku dažādos raksturus, portretējamā noskaņojumu, savos darbos attēlojot gan bagātniekus, gan vienkāršos cilvēkus.
17.gs9.jpg 17.gs11.jpg
Atsauce:
Attēli:
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Young_painter_by_Ivan_Firsov_(1760s).jpg&filetimestamp=20100212184641
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Darren_Lockyer_(18_September_2007,_Brisbane).jpg&filetimestamp=20090516010327
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Anne_Henriette_of_England.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Peter_Paul_Rubens_105.jpg&filetimestamp=20110615170905
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Francisco_de_Goya_y_Lucientes_054.jpg&filetimestamp=20110512234326
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Johannes_gumpp.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_144.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Philip_IV_of_Spain.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Antonello_da_Messina_080.jpg&filetimestamp=20091214120445
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Rembrandt_Harmenszoon_van_Rijn_-_An_Old_Man_in_Red.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chairman_Mao.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Epaulette_10c.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Nofret_statue.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Famille_du_scribe_Ptahmai.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Nofretete_Neues_Museum.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Marco_Porcio_Caton_Major.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Daza03_pushkin.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:P-nero-cap.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Leonardo_da_Vinci_046.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Federico_da_Montefeltro.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Hans_Holbein_d._J._032b.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Hans_Holbein_d._J._074.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Anthonis_van_Dyck_045.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Frans_Hals_042.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Frans_Hals_041.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_089.jpg