Grūtības pakāpe:
1. Mākslas muzeju ekspozīcijas 1 p.
2. Kopija,oriģināls 1 p.
3. Restaurators 1 p.
4. Mākslas darba reprodukcija 1 p.
5. Mākslas muzeju eksponāti (ar ievilkšanu) 1 p.