Grūtības pakāpe:
1. Keramika, glazūra 2 p.
2. Keramikas attīstība, podnieka ripa 1 p.
3. Latgales keramika 1 p.
4. Keramiskās krāsas 1 p.
5. Senās Grieķijas keramika 1 p.