Grūtības pakāpe:
1. Zīmējums un gleznojums 2 p.
2. Grafika un glezniecība 1 p.
3. Grafika 1 p.
4. Glezniecība 1 p.