Iepazīsimies ar diviem vizuālās mākslas veidiem – grafiku un glezniecību.
1. Grafika
Šis nosaukums attiecas uz diviem mākslas veidiem – zīmējumu un grafiku.
Zīmējums – mākslas darbs tiek radīts uz papīra ar zīmuļa (parastā vai krāsainā), ogles vai tušas palīdzību.
 
zimulji.jpg
Zīmuļi
krasu zimulji.jpg
Krāsainie zīmuļi
ogle.jpg
Ogle
 
Zīmējot ar zīmuli, mākslas darbu iespējams palabot – izdzēst neizdevušās līnijas, izmantojot dzēšgumiju.
zimejums4.jpg
Zīmējums
zimej3.jpg
Tušas zīmējums
 
Zīmējumus Tu radīsi vizuālās mākslas stundās.

Gravīra
 
Gravīras izgatavošana ir sarežģītāka, nekā zīmējuma uzzīmēšana. Vispirms mākslinieks vēlamo zīmējumu ar īpašu instrumentu – grebuli – iegravē (it kā ieskrāpē) metāla plāksnē. Tad šo plāksni noklāj ar īpašu krāsu. Šī krāsa aizpilda "ieskrāpētās" līnijas, bet lieko krāsu mākslinieks no metāla plāksnes notīra. Uz šīs sagatavotās metāla plāksnes uzklāj papīra lapu un stipri to piespiež, izmantojot īpašu presi. Uz papīra lapas paliek zīmējuma nospiedums.
 
prese.jpg 
Prese
Svarīgi!
Gravīru iegūst, izgatavojot nospiedumus.
gravira.jpg
A.Dīrers "Melanholija"
grafika2.jpg
A.Dīrers
"Svētais Kristofers"
grafika7.jpg
K.Lorēns
 
Gravīras iemācīsies izgatavot, ja apmeklēsi grafikas pulciņu.
Mākslinieku, kurš strādā grafikas tehnikā, dēvē par grafiķi.
  
2. Glezniecība
Svarīgi!
Mākslas darbs tiek radīts uz darba virsmas – papīra, kartona vai īpaši sagatavota audekla – ar krāsām.
Mākslinieks var izmantot, piemēram, guašas krāsas, akvareļu krāsas, eļļas krāsas. Krāsu uz darba virsmas uzklāj ar otu. Gleznojot ar eļļas krāsām, mākslinieki reizēm izmanto īpašu paletes nazi.
otas.jpg
Otas


akvarelis1.jpg
Akvareļu krāsas


ella.jpg
Eļļas krāsas
palete.jpg
Palete, uz kuras mākslinieks sajauc krāsas
molberts.jpg
Molberts, uz kura mākslinieks novieto savu darbu gleznošanas laikā
molob2.jpg


 
Gleznojot ar akvareļu krāsām, iegūst vieglu, caurspīdīgu toni. Savukārt, gleznojot ar guašas vai eļļas krāsām, iegūst vienmērīgi biezu krāsas klājumu.
 
akvarelis2.jpg
Akvarelis
467px-August_Macke_004.jpg
Akvarelis
ainava9.jpg
Eļļas krāsas
418px-Shishkin_na_severe_dikom1.jpg
Eļļas krāsas
 
Vizuālās mākslas stundās iemācīsies gleznot ar guašas un akvareļu krāsām.
Mākslinieku, kurš savus mākslas darbu uzglezno, dēvē par gleznotāju.
 
Atsauce:
Vispārīgā mākslas vēsture/Skaidrīte Cielava. - Rīga, Zvaigzne ABC. - 240 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 227.lpp.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:TwoHBpencils2_and2_5.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Colored-Pencils.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Charcoal_sticks_051907.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ingres_-_Mme_Victor_Baltard_%26_sa_fille_Paule.jpg
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Rembrandt-A-Lion-Lying-Down-207063_detail.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Litography_press_with_map_of_Moosburg_02.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dürer_Melancholia_I.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:St._Cristopher-Dürer.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Claude_Lorrain.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paintbrushes.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Brush_and_watercolours.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maslo_maslo.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oil_painting_palette.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hframe_easels.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Georg_Friedrich_Kersting_002.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:August_Macke_013.jpg&filetimestamp=20050519204844
http://en.wikipedia.org/wiki/File:August_Macke_004.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vincent_Van_Gogh_0016.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shishkin_na_severe_dikom1.jpg

Sagatavoja Inese Rožkalne, Rīgas 1.vakara (maiņu) vidusskola