Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 59p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests 4. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 4.1. Maska 4.1.1. Faktūra 4.1.2. Trīs dimensijas 4.1.3. Maska 4.2. Jūtas un emocijas kinomākslā 4.2.1. Kino vēsture 4.2.2. Kinofilmu daudzveidība 4.2.3. Kino veidošana
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 56p. Jēdzieni - tēlniecība. Vērtība - kultūra. Zīmju un simbolu apzināšana. Izpēta piemērus par starptautiski atzītām drošības zīmēm, to krāsām un to nozīmi. Simboli ir pasaules uztveres un izpratnes liecinieki, kā arī vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību.(K.Li.1.) Cilvēka skulptūru var atveidot trīsdimensionālu – telpisku – un kustībā. (K.Li.1.) Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Kultūrvēsturisku un mākslas objektu vērtību var noteikt pēc dažādiem kritērijiem. (K.Li.3.) Zina, kas ir piktogramma, ideogramma, ķīļraksts, prot raksturot vienu no senākajām rakstu zīmēm - hieroglifu, prot skaidrot krāsu un dzīvo būtņu simbolisko nozīmi, prot raksturot burtu, priekšmeta simbolisko nozīmi, prot attēlos saskatīt apaļskulptūras pazīmes, prot saskatīt - kurā attēlā mākslinieks attēlojis cilvēku, ievērojot pareizas ķer_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 56p. Jēdzieni:faktūra, apjoms, maska, kino, rekvizīti. Prot raksturot faktūru iegūšanas paņēmienus; prot attēlos saskatīt faktūras; prot mākslas darba reprodukcijā saskatīt fakturētu virsmu; prot attēlos saskatīt trīsdimensionālu mākslas darbu, apjoma ilūziju; prot attēlos saskatīt rituālās maskas pazīmes; prot raksturot teātra maskas; prot raksturot No teātra maskas, spēj attēlā saskatīt šo masku pazīmes; prot raksturot karnevāla maskas, spēj nosaukt populārāko karnevālu Eiropā mūsdienās; zina, kad un kas pirmais sāka prezentēt kino plašai skatītāju publikai, spēj raksturot pirmās sižetiskās kinofilmas; prot raksturo mēmo kino, skaņu filmas; prot raksturot filmu dažādību, izvērtējot to saturu; prot raksturot kinofilmas un grupēt pēc to ilguma; prot raksturot komēdijas, traģēdijas un detektīvus; prot raksturot dažādos kinofilmas veidošanas posmus; prot raksturot filmēšanas komandas darba pienākumu sadali; prot raksturot režisora darba pienākumus. Uzdevumu tipi–patiess/nepatiess apgalvojums_
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 60p. Jēdzieni - tēlniecība. Vērtība - kultūra. Zīmju un simbolu apzināšana: skatās, mācās izprast zīmju un simbolu atšķirības. Simbols ir saistīts ar zīmi, taču tas ietver sevī stāstu, dziļāku simbolisko nozīmi un ir saistīts arī ar dažādu tautu piešķirto kultūrvēsturisko nozīmi, grupas skaidrojumu.(K.Li.4.) Zīmes un simboli ir pasaules uztveres un izpratnes liecinieki, kā arī vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību. (K.Li.1.) Anatomijas zināšanas nepieciešamas,lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas(K.Li.1.) Cilvēka skulptūru var atveidot trīsdimensionālu – telpisku – un kustībā. (K.Li.1.) Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Katram kultūrvēsturiskam un mākslas objektam ir savs stāsts(K.Li.4.) Prot raksturot Latvijas valsts simbolus, prot skaidrot dažādu simbolu nozīmes, prot analizēt ceļazīmes, noteikt kopīgo un atšķirīgo, prot raksturot burtu, nosaka zīmju veidus latviešu etnogrāfijas piemēŗos, _