Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 46 p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests 5. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 4.1. Maska Kāda ir krāsu un laukumu nozīme, veidojot telpisku tēlu? 4.2. Jūtas un emocijas kinomākslā Kā atspoguļo jūtas un emocijas kinomākslā? 4.3. Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli Kā ieraudzīt un atšķirt zīmes un simbolus apkārtējā vidē, un kā radīt savu zīmi un simbolu? Atpazīst zīmes un simbolus, to lietojumu ikdienas dzīvē. Zina jēdzienus hieroglifs, logo, simbols. Zina kino tapšanas procesu, tās izveides pirmsākumus. Saprot un atpazīst trīsdimensionālu darbu iezīmes.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 56 p. Jēdzieni - tēlniecība. Vērtība - kultūra. Zīmju un simbolu apzināšana. Izpēta piemērus par starptautiski atzītām drošības zīmēm, to krāsām un to nozīmi. Simboli ir pasaules uztveres un izpratnes liecinieki, kā arī vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību.(K.Li.1.) Cilvēka skulptūru var atveidot trīsdimensionālu – telpisku – un kustībā. (K.Li.1.) Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Kultūrvēsturisku un mākslas objektu vērtību var noteikt pēc dažādiem kritērijiem. (K.Li.3.) Zina, kas ir piktogramma, ideogramma, ķīļraksts, prot raksturot vienu no senākajām rakstu zīmēm - hieroglifu, prot skaidrot krāsu un dzīvo būtņu simbolisko nozīmi, prot raksturot burtu, priekšmeta simbolisko nozīmi, prot attēlos saskatīt apaļskulptūras pazīmes, prot saskatīt - kurā attēlā mākslinieks attēlojis cilvēku, ievērojot pareizas ķer_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 55 p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests 4. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 4.1. Maska Kāda ir krāsu un laukumu nozīme, veidojot telpisku tēlu? 4.2. Jūtas un emocijas kinomākslā Kā atspoguļo jūtas un emocijas kinomākslā? 4.3. Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli Kā ieraudzīt un atšķirt zīmes un simbolus apkārtējā vidē, un kā radīt savu zīmi un simbolu? Atpazīst zīmes un simbolus, to lietojumu ikdienas dzīvē. Zina jēdzienus hieroglifs, logo, simbols. Zina kino tapšanas procesu, tās izveides pirmsākumus. Saprot un atpazīst trīsdimensionālu darbu iezīmes.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 60 p. Jēdzieni - tēlniecība. Vērtība - kultūra. Zīmju un simbolu apzināšana: skatās, mācās izprast zīmju un simbolu atšķirības. Simbols ir saistīts ar zīmi, taču tas ietver sevī stāstu, dziļāku simbolisko nozīmi un ir saistīts arī ar dažādu tautu piešķirto kultūrvēsturisko nozīmi, grupas skaidrojumu.(K.Li.4.) Zīmes un simboli ir pasaules uztveres un izpratnes liecinieki, kā arī vizuāla valoda, kas dod iespēju cilvēkiem sazināties ar tēlu palīdzību. (K.Li.1.) Anatomijas zināšanas nepieciešamas,lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas(K.Li.1.) Cilvēka skulptūru var atveidot trīsdimensionālu – telpisku – un kustībā. (K.Li.1.) Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Katram kultūrvēsturiskam un mākslas objektam ir savs stāsts(K.Li.4.) Prot raksturot Latvijas valsts simbolus, prot skaidrot dažādu simbolu nozīmes, prot analizēt ceļazīmes, noteikt kopīgo un atšķirīgo, prot raksturot burtu, nosaka zīmju veidus latviešu etnogrāfijas piemēŗos, _