Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Masku veidi 2 p.
2. Maskas, to raksturojums 4 p.
3. Maskas vispārīgs raksturojums 3 p.
4. Trīs dimensijas, apjoms (ar ieviklšanu) 2 p.
5. Kinofilmu iedalījums pēc satura, garuma (ar ievilkšanu) 4 p.
6. Kinofilmu žanri 3 p.
7. Filmēšanas komanda, filmēšanas posmi 4 p.
8. Mēmais kino, skaņu filmas 2 p.
9. Zīmju veidi 2 p.
10. Burts, logo 3 p.
11. Hieroglifi 4 p.
12. Seno rakstu zīmju pazīmes 4 p.
13. Japāņu hieroglifi, piktogrāfiskais raksts 4 p.
14. Piktogramma, ideogramma, ķīļraksts 3 p.
15. Seno ēģiptiešu rakstība 2 p.