Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gaisma, apgaismojums Zina gaismas izplatīšanās īpašības, izprot - kas ir izstarotā, atstarotā un izkliedētā gaisma, prot raksturot efektus, kādi rodas, apgaismojot priekšmetu no priekšas, no aizmugures, no sāna, prot nosaukt mākslinieku, kurš gleznoja gleznu sērijas, attēlojot apgaismojuma maiņu dažādo diennakts posmos.
2. Gaismēna Prot atšķirt priekšmeta pašēnu un krītošo ēnu, zina, kas ir gaismēnas, kā mākslā rada apjoma ilūziju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisma, apgaismojums, gaismēnas, apjoms 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina, kā izplatās gaisma, kāds efekts tiek panākts, mainot apgaismojuma izvietojumu, prot raksturot ēnas, zina, kāds princips jāievēro, attēlojot gaismēnas dabā un telpā.
2. Gaisma, apgaismojums 2. izziņas līmenis zema 4p. Zina, kā izplatās gaisma, kādās grupās gaisma iedalās, kādā apgaismojumā labāk uztvert objekta apjomu.
3. Pretgaisma 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot noteikt - kurā no mākslas darbu reprodukcijām objekti attēloti pretgaismā.
4. Pretgaisma, tās radītie efekti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt pretgaismas radītos efektus.
5. Izkliedētā gaisma 3. izziņas līmenis augsta 3p. Prot attēlā saskatīt izkliedētās gaismas radītos efektus.
6. Izkliedētā gaisma, tās radītie efekti 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt izkliedētās gaismas radītos efektus.
7. Izkliedētā gaisma, pretgaisma 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos noteikt izkliedētās gaismas vai pretgaismas radītos efektus.
8. Izkliedētā gaisma, pretgaisma, to raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt izkliedētās gaismas un pretgaismas pazīmes, spēj tās raksturot.
9. Gaismēnas 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlos saskatīt gaismēnas.
10. Gaismēnu kontrasti 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt gaismēnu kontrastus.
11. Krītošā ēna 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlos saskatīt krītošo ēnu.
12. Krītošo ēnu attēlojums mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina, kas ir krītoša ēna, prot to noteikt mākslas darbu reprodukcijās.
13. Pašēna 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlos saskatīt pašēnas, noteikt attēlu, kurā nav attēlotas pašēnas.
14. Pašēna, krītošā ēna 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot attēlos saskatīt pašēnas, krītošās ēnas.
15. Gaismas avota atrašanās vieta 3. izziņas līmenis augsta 4p. Prot noteikt gaismas avota atrašanās vietu, analizējot objektu pašēnas un krītošās ēnas.
16. Izkliedētā gaisma, gaismas avota atrašanās vieta (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot attēlā saskatīt izkliedētas gaismas pazīmes, spēj noteikt gaismas avota atrašanās vietu.
17. Pašēna, krītošā ēna mākslas darbu reprodukcijās (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt pašēnas, krītošās ēnas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mākslas virziens, kura pārstāvji attēloja apgaismojuma radītos efektus Citi vidēja 3p. Prot nosaukt un raksturot mākslas virzienu, kura pārstāvji savos darbos akcentēja apgaismojuma radītos efektus.
2. Mākslas virziens, kura pārstāvji pētīja un attēloja gaismas radītos efektus Citi zema 1p. Prot nosaukt mākslas virzienu, kura pārstāvji studēja gaismas radītos efektus un attēloja tos savos darbos, zina, kurš no šiem māksliniekiem gleznoja gleznu sērijas, lai parādītu gaismas maiņu dažādos diennakts laikos.
3. Krītošās ēnas atrašanās vieta mākslas darbā Citi vidēja 3p. Prot attēlā noteikt krītošās ēnas atrašanās vietu attiecībā pret attēlotajiem objektiem.
4. Gaismu un ēnu attēlošana glezniecībā Citi vidēja 2p. Zina, kādi toņi izmantojami, attēlojot gaismas un ēnas laukumus ainavās un gleznojot telpu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisma, pretgaisma, izkliedētā gaisma, apgaismojums 00:25:00 vidēja 15p. Prot nosaukt un raksturot mākslas virzienu, kura pārstāvji savos darbos akcentēja apgaismojuma radītos efektus; zina, kā izplatās gaisma, kāds efekts tiek panākts, mainot apgaismojuma izvietojumu, prot raksturot ēnas, zina, kāds princips jāievēro, attēlojot gaismēnas dabā un telpā; prot noteikt - kurā no mākslas darbu reprodukcijām objekti attēloti pretgaismā; prot attēlā saskatīt izkliedētās gaismas radītos efektus; prot attēlos noteikt izkliedētās gaismas vai pretgaismas radītos efektus.
2. Gaismēna, krītošā ēna, pašēna 00:25:00 vidēja 16p. Prot attēlos saskatīt gaismēnas; prot attēlos saskatīt krītošo ēnu; prot attēlā noteikt krītošās ēnas atrašanās vietu attiecībā pret attēlotajiem objektiem; prot attēlos saskatīt pašēnas, noteikt attēlu, kurā nav attēlotas pašēnas; prot noteikt gaismas avota atrašanās vietu, analizējot objektu pašēnas un krītošās ēnas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisma, tās veidi 00:25:00 vidēja 15p. Prot nosaukt mākslas virzienu, kura pārstāvji studēja gaismas radītos efektus un attēloja tos savos darbos, zina, kurš no šiem māksliniekiem gleznoja gleznu sērijas, lai parādītu gaismas maiņu dažādos diennakts laikos; zina, kā izplatās gaisma, kādās grupās gaisma iedalās, kādā apgaismojumā labāk uztvert objekta apjomu; prot attēlos saskatīt pretgaismas radītos efektus; prot attēlos saskatīt izkliedētās gaismas radītos efektus; prot attēlos saskatīt izkliedētās gaismas un pretgaismas pazīmes, spēj tās raksturot.
2. Gaismēnu kontrasti, krītošā ēna, pašēna 00:20:00 vidēja 14p. Prot attēlos saskatīt gaismēnu kontrastus; zina, kas ir krītoša ēna, prot to noteikt mākslas darbu reprodukcijās; zina, kādi toņi izmantojami, attēlojot gaismas un ēnas laukumus ainavās un gleznojot telpu; prot attēlos saskatīt pašēnas, krītošās ēnas.