Teorija

Uzdevumi

1. Gaisma, apgaismojums, gaismēnas, apjoms

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Gaisma, apgaismojums

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Pretgaisma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Pretgaisma, tās radītie efekti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Izkliedētā gaisma

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Izkliedētā gaisma, tās radītie efekti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Izkliedētā gaisma, pretgaisma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Izkliedētā gaisma, pretgaisma, to raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Gaismēnas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Gaismēnu kontrasti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Krītošā ēna

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Krītošo ēnu attēlojums mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Pašēna

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Pašēna, krītošā ēna

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Gaismas avota atrašanās vieta

Grūtības pakāpe: augsta

4
16. Izkliedētā gaisma, gaismas avota atrašanās vieta (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Pašēna, krītošā ēna mākslas darbu reprodukcijās (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Gaisma, pretgaisma, izkliedētā gaisma, apgaismojums

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Gaismēna, krītošā ēna, pašēna

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem