Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Maska. Rituālā, pēcnāves maska Zina, kas ir maska, prot raksturot rituālās un pēcnāves maskas.
2. Maska. Teātra, karnevāla maska Prot raksturot teātra un karnevāla maskas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Maskas vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3p. Zina, kas ir maska, prot raksturot tās nozīmi, zina, no kā masku izgatavo.
2. Rituālā maska 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Zina, kas ir rituālā maska, kādos gadījumos to izmanto, prot raksturot šo masku.
3. Maskas nozīme, rituālās maskas raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot raksturot maskas, zina, kādos nolūkos cilvēks tās lietoja, prot raksturot rituālās maskas, to nozīmi.
4. Rituālās maskas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot attēlos saskatīt rituālās maskas pazīmes.
5. Maskas pazīmes (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot masku, tās veidus, spēj attēlā saskatīt rituālās vai pēcnāves maskas pazīmes.
6. Teātra maskas 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot raksturot teātra maskas.
7. Teātra maskas - vēsturiski fakti 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Pārzina dažādus faktus, saistītus ar teātra maskas vēsturi.
8. No teātra maskas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot raksturot No teātra maskas, spēj attēlā saskatīt šo masku pazīmes.
9. Fakti no teātra masku vēstures 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pārzina dažādus faktus no teātra masku vēstures.
10. Karnevāla maskas (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot raksturot karnevāla maskas, spēj nosaukt populārāko karnevālu Eiropā mūsdienās.
11. Teātra maskas – raksturīgās iezīmes (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Prot raksturot teātra maskas.
12. Maskas, to raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot maskas, spēj attēlā saskatīt noteikta masku veida pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pēcnāves maskas Citi augsta 2p. Zina, kas ir pēcnāves maska, prot to raksturot.
2. Rituālās maskas Citi augsta 2p. Prot raksturot rituālās maskas.
3. Karnevāla maskas Citi augsta 2p. Prot raksturot karnevāla maskas.
4. Masku veidi Citi augsta 2p. Prot atpazīt dažādos masku veidus, spēj saskatīt kopīgo un atšķirīgo.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Maskas raksturojums 00:15:00 vidēja 11p. Zina, kas ir maska, prot raksturot tās nozīmi, zina, no kā masku izgatavo; zina, kas ir pēcnāves maska, prot to raksturot;, zina, kādos nolūkos cilvēks lietoja maskas, prot raksturot rituālās maskas, to nozīmi.
2. Teātra, karnevāla maskas 00:20:00 vidēja 10p. Prot raksturot teātra maskas; prot raksturot karnevāla maskas; prot raksturot No teātra maskas, spēj attēlā saskatīt šo masku pazīmes; spēj nosaukt populārāko karnevālu Eiropā mūsdienās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rituālās maskas raksturojums 00:15:00 vidēja 10p. Zina, kas ir rituālā maska, kādos gadījumos to izmanto, prot raksturot šo masku; prot attēlos saskatīt rituālās maskas pazīmes.
2. Teātra masku raksturojums 00:20:00 vidēja 17p. Pārzina dažādus faktus, saistītus ar teātra maskas vēsturi; prot atpazīt dažādos masku veidus, spēj saskatīt kopīgo un atšķirīgo.