Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. Maskas vispārīgs raksturojums 3 p.
2. Pēcnāves maskas 2 p.
3. Maskas nozīme, rituālās maskas raksturojums 6 p.