Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Izmantotie mākslas darbi Saites

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mākslas muzejs, eksponāti, ekspozīcija Jēdzieni: ekspozīcija, eksponāts, gids. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot raksturot mākslas muzeju, zina, kas ir eksponāts, ekspozīcija, mākslas darba oriģināls, spēj raksturot muzeja gida darbu.
2. Gleznas raksturojums Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kā jāraksturo glezna.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mākslas muzeja raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: ekspozīcija, eksponāts. Uzdevuma tips – patiess,nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kas ir mākslas muzejs, ko tur var aplūkot, prot to raksturot.
2. Mākslas muzeja kolekcija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pēta mākslas muzejā vai izstāžu zālē redzamo ekspozīciju. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, saskata tajā mākslas muzeja kolekcijas pazīmes.
3. Mākslas muzejs – ekspozīcija, kolekcija, mākslas darba oriģināls 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdzieni: ekspozīcija, eksponāts. Pēta mākslas muzejā vai izstāžu zālē redzamo ekspozīciju. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo mākslas muzeju, analizē attēlu, saskata tajā mākslas muzeja kolekcijas pazīmes.
4. Ekspozīcija – glezniecība 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: ekspozīcija, eksponāts. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē reprodukcijas, raksturo to atbilstību tematam.
5. Ekspozīcija – tēlniecība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: ekspozīcija, eksponāts. Pēta mākslas muzejā vai izstāžu zālē redzamo ekspozīciju. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos saistību ar noteiktu tematu.
6. Ekspozīcija – glezniecība, tēlniecība 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: ekspozīcija, eksponāts. Pēta mākslas muzejā vai izstāžu zālē redzamo ekspozīciju. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos saistību ar noteiktu tematu.
7. Ekspozīcija 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: ekspozīcija. Uzdevuma tips – attēlu analīze, liekā attēla ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kas ir ekspozīcija, kādi ir tās izveides nosacījumi, spēj noteikt lieko eksponātu.
8. Gleznas raksturojums. Krāsa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē gleznas reprodukciju, tajā izmantotās krāsas, izvēlas atbildes variantu.
9. Gleznas raksturojums. Reprodukcijā dominējošie toņi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos izmantotās krāsas, nosaka dominējošo krāsu.
10. Gleznas raksturojums. Krāsa – kontrasts, dominance 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos izmantotās krāsas, nosaka dominējošo krāsu, krāsu kontrastus.
11. Gleznas raksturojums. Līnijas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos noteiktu līniju veidus.
12. Gleznas raksturojums. Līniju dažādība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, pēta tajā redzamās līnijas, izvēlas atbildes variantu.
13. Gleznas raksturojums. Krāsas, līnijas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle, ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, pēta tajos redzamās līnijas, krāsas, izvēlas atbildes variantu.
14. Gleznas raksturojums. Siluets 1. izziņas līmenis zema 2 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, pēta tajos attēlotos siluetus, izvēlas patieso apgalvojumu.
15. Gleznas raksturojums. Silueti – kopīgais, atšķirīgais 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos redzamos siluetus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu.
16. Gleznas raksturojums. Kompozīcijā attēlotā vide 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos redzamo vidi, izvēlas atbildes variantu.
17. Gleznas raksturojums. Vide – kopīgais, atšķirīgais 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos redzamo vidi, nosaka kopīgās, atšķirīgās pazīmes, izvēlas atbildes variantu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekspozīcija – ainava Citi augsta 3 p. Jēdzieni: ekspozīcija. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka eksponātus, kuri raksturo ekspozīciju, izvēlas lieko eksponātu.
2. Gleznas raksturojums. Krāsa, līnija Citi vidēja 3 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē gleznas reprodukciju, tajā izmantotās krāsas, līnijas, izvēlas atbildes variantu.
3. Gleznas raksturojums – līnija, siluets, vide Citi augsta 4 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos redzamās līnijas, siluetus, vidi, izvēlas atbildes variantu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mākslas muzejs. Ekspozīcija. Eksponāts 00:25:00 vidēja 19 p. Jēdzieni: ekspozīcija, eksponāts. Pēta mākslas muzejā vai izstāžu zālē redzamo ekspozīciju. Uzdevumu tipi – patiess,nepatiess apgalvojums, attēla analīze, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kas ir mākslas muzejs, ko tur var aplūkot, prot to raksturot; analizē attēlu, saskata tajā mākslas muzeja kolekcijas pazīmes; analizē reprodukcijas, raksturo to atbilstību tematam; analizē attēlus, nosaka eksponātus, kuri raksturo ekspozīciju, izvēlas lieko eksponātu; zina, kas ir ekspozīcija, kādi ir tās izveides nosacījumi, spēj noteikt lieko eksponātu.
2. Glezna – krāsa, līnija, siluets, vide 00:30:00 vidēja 26 p. Detalizēti vēro izvēlētos mākslas darbus, pēta krāsas, līnijas, formas, siluetus un vidi tajos. Uzdevumu tipi – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē gleznas reprodukciju, tajā izmantotās krāsas, izvēlas atbildes variantu; analizē attēlus, saskata tajos izmantotās krāsas, nosaka dominējošo krāsu, krāsu kontrastus; analizē attēlus, saskata tajos noteiktu līniju veidus; analizē gleznas reprodukciju, tajā izmantotās krāsas, līnijas, izvēlas atbildes variantu; analizē attēlus, pēta tajos attēlotos siluetus, izvēlas patieso apgalvojum; analizē attēlos redzamos siluetus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu; analizē attēlos redzamo vidi, nosaka kopīgās, atšķirīgās pazīmes, izvēlas atbildes variantu.