Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dizains Jēdzieni: funkcionāls, objekts, estētisks, makets. Zina, kas ir dizains, spēj raksturot ar dizainu saistītus jēdzienus. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dizainu, ar to saistītos jēdzienus.
2. Vides dizains, vides objekti Jēdzieni: vide, objekts. Novērtē neparasto, dabisko, krāšņo, senlaicīgo apkārtnē kā vērtības dzīvē. (K.3.1.1.; K.3.3.7.) Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu. (K.3.1.1.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kas ir vides dizains, prot raksturot vides dizaina objektus.
3. Vides dizains. Dabas elementi Jēdzieni: vide, objekts. Novērtē neparasto, dabisko, krāšņo, senlaicīgo apkārtnē kā vērtības dzīvē. (K.3.1.1.; K.3.3.7.) Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu. (K.3.1.1.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kā vides dizainā iespējams izmantot dabas elementus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dizains, dizaina objekta raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: funkcionāls, objekts, estētisks, makets. Zina, kas ir dizains, prot raksturot ar dizainu saistītus jēdzienus. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dizainu, ar dizainu saistītus jēdzienus.
2. Dizainera radīts objekts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: objekts. Prot attēlos saskatīt dizainera radītu objektu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos dizainera radītu objektu.
3. Dizaina objekti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: objekts. Prot analizēt dizaina objektu attēlus, nosaukt atbilstošo dizaina veidu. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos redzamos dizaina objektus, nosaka atbilstošos dizaina veidus.
4. Dizaina objektu pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: objekts. Prot attēlos saskatīt dizaina objektu pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests ar atbildes ievilkšanu. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
5. Dizaina objekts, tā raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: funkcionāls, objekts, estētisks, makets. Zina, kas ir dizains, prot raksturot ar dizainu saistītus jēdzienus. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dizainu, attēlos saskata dizaina objektu.
6. Vides dizaina objekti 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: vide, objekts. Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu. (K.3.1.1.) Prot attēlos saskatīt vides dizaina pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina pazīmes.
7. Vides dizaina objekts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: vide, objekts. Novērtē neparasto, dabisko, krāšņo, senlaicīgo apkārtnē kā vērtības dzīvē. (K.3.1.1.; K.3.3.7.) Prot attēlos saskatīt vides dizaina pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina pazīmes.
8. Dizaina objekti vidē I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: vide, objekts. Apkārtējo publisko telpu iespējams uzlabot, padarīt estētiskāku (K.Li.3.) Prot attēlos saskatīt vides dizaina objektus. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina objektus.
9. Vides dizaina objektu pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: vide, objekts. Novērtē neparasto, dabisko, krāšņo, senlaicīgo apkārtnē kā vērtības dzīvē. (K.3.1.1.; K.3.3.7.) Prot attēlos saskatīt vides dizaina objektus. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina objektus.
10. Vide, tās dizaina objekti 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: vide, objekts. Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu. (K.3.1.1.) Prot attēlos saskatīt vides dizaina objektus, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlos saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
11. Vides dizaina objekta pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: vide, objekts. Novērtē neparasto, dabisko, krāšņo, senlaicīgo apkārtnē kā vērtības dzīvē. (K.3.1.1.; K.3.3.7.) Prot attēlos saskatīt vides dizaina objekta pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina objekta pazīmes.
12. Dizaina objekti, vides dizaina objekts 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni:vide, objekts.Novērtē neparasto,dabisko,krāšņo,senlaicīgo apkārtnē kā vērtības dzīvē.(K.3.1.1.; K.3.3.7.) Prot attēlos saskatīt dizaina pazīmes.Uzdevuma tips–attēlu tests, atbildes,izvēle,ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos noteikta dizaina pazīmes.
13. Dizaina objektu raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni:vide, objekts.Apkārtējo publisko telpu iespējams uzlabot, padarīt estētiskāku (K.Li.3.)Prot attēlos saskatīt vides dizaina objektus.Uzdevuma tips–attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums,atbildes izvēle.Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlus,saskata tajos vides dizaina objektus.
14. Vides dizaina objekti, to pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: vide, objekts. Novērtē neparasto, dabisko, krāšņo, senlaicīgo apkārtnē kā vērtības dzīvē. (K.3.1.1.; K.3.3.7.) Prot attēlos saskatīt vides dizaina objekta pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina objekta pazīmes.
15. Ziedi vides dizaina objekta izveidē 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: vide, objekts. Apkārtējo publisko telpu iespējams uzlabot, padarīt estētiskāku (K.Li.3.) Prot attēlos saskatīt ziedu izmantošanas iespējas vides dizaina objekta radīšanā. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlos saskata ziedus kā vides dizaina objekta veidojošos elementus.
16. Ziedi vides dizainā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: vide, objekts. Apkārtējo publisko telpu iespējams uzlabot, padarīt estētiskāku (K.Li.3.) Prot attēlos saskatīt vides dizaina pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina objekta pazīmes.
17. Dabas elementi vides dizainā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: vide, objekts. Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu. (K.3.1.1.) Prot attēlos saskatīt kokus un krūmus kā vides dizaina objektus. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus,saskata tajos vides dizaina pazīmes.
18. Dabas elementu izmantošana vides dizainā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni:vide,objekts.Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu.(K.3.1.1.)Prot attēlos saskatīt dabas objektus kā vides dizaina objektus. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums,atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības:saskata attēlos vides dizaina pazīmes.
19. Dabas elementu izmantošana vides dizaina objektu izveidē 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: vide, objekts. Apkārtējo publisko telpu iespējams uzlabot, padarīt estētiskāku (K.Li.3.) Prot attēlos saskatīt kopīgās, atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās, atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu.
20. Vides dizaina objekti, dabas elementi to izveidē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni:vide,objekts.Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu. (K.3.1.1.) Prot attēlā saskatīt dabas elementu izmantošanu vides dizaina radīšanā. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības:attēlā saskata vides dizaina objektus,materiālus.
21. Vides dizaina objekti, to raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: vide, objekts. Novērtē neparasto, dabisko, krāšņo, senlaicīgo apkārtnē kā vērtības dzīvē. (K.3.1.1.; K.3.3.7.) Prot attēlos saskatīt vides dizaina objekta pazīmes. uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina objekta pazīmes.
22. Dažādie vides dizaina objekti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: vide, objekts. Apkārtējo publisko telpu iespējams uzlabot, padarīt estētiskāku (K.Li.3.) Prot attēlos saskatīt vides dizaina objektus. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina objektus.
23. Dizaina objekti vidē II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni:vide,objekts.Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu.(K.3.1.1. Prot attēlos saskatīt vides dizaina pazīmes.Uzdevuma tips–attēlu analīze,patiess/nepatiess apgalvojums,atbildes izvēle.Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina pazīmes.
24. Dizains, vides dizaina objekti, to raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni:funkcionāls,objekts,estētisks,makets,vide.Raksturo ar dizainu saistītus jēdzienus,prot attēlos saskatīt vides dizaina objekta pazīmes.Uzdevuma tips –patiess/nepatiess apgalvojums,attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo dizainu, attēlos saskata vides dizaina objektus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dizainers, dizains mūsdienās Citi vidēja 2 p. Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu. (K.3.1.1.) Zina, kas ir dizainers, prot raksturot mūsdienu dizainu. Uzdevum tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dizaineri, saskata attēlā mūsdienu dizaina iezīmes.
2. Vides dizaina objektu dažādība Citi vidēja 2 p. Jēdzieni: vide, objekts. Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu. (K.3.1.1.) Prot attēlos saskatīt vides dizaina objektus. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina objektu pazīmes.
3. Vides dizaina objekta raksturīgās pazīmes Citi vidēja 2 p. Jēdzieni: vide, objekts. Novērtē neparasto, dabisko, krāšņo, senlaicīgo apkārtnē kā vērtības dzīvē. (K.3.1.1.; K.3.3.7.) Prot attēlos saskatīt vides dizaina objekta pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlos saskata vides dizaina objekta pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dizains. Objekts. Vide 00:35:00 vidēja 14 p. Jēdzieni: funkcionāls, objekts, vide, estētisks, makets. Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu. (K.3.1.1.) Novērtē neparasto, dabisko, krāšņo, senlaicīgo apkārtnē kā vērtības dzīvē. (K.3.1.1.; K.3.3.7.) Apkārtējo publisko telpu iespējams uzlabot, padarīt estētiskāku (K.Li.3.) Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze, attēlu tests, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dizainu, ar dizainu saistītus jēdzienus, raksturo dizaineri, saskata attēlā mūsdienu dizaina iezīmes, analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina pazīmes, attēlos saskata ziedus kā vides dizaina objekta veidojošos elementus.
2. Dizaina objekti dažādā vidē 00:35:00 vidēja 16 p. Jēdzieni: vide, objekts. Novērtē neparasto, dabisko, krāšņo, senlaicīgo apkārtnē kā vērtības dzīvē. (K.3.1.1.; K.3.3.7.) Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu. (K.3.1.1.) Apkārtējo publisko telpu iespējams uzlabot, padarīt estētiskāku (K.Li.3.) Uzdevumu tipi – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos dizainera radītu objektu, analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina pazīmes, attēlos saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu, attēlā saskata materiālus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dizains, vides dizaina objekti, to daudzveidība 00:35:00 vidēja 18 p. Jēdzieni: vide, objekts, funkcionāls, estētisks, makets. Apkārtējo publisko telpu iespējams uzlabot, padarīt estētiskāku (K.Li.3.) Novērtē neparasto, dabisko, krāšņo, senlaicīgo apkārtnē kā vērtības dzīvē. (K.3.1.1.; K.3.3.7.) Ierauga kultūru un dizainu kā visur klātesošu ikdienas sastāvdaļu.(K.3.1.1.) Uzdevumu tipi – attēlu tests ar atbildes ievilkšanu, attēlu analīze, atbildes izvēle, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu, analizē attēlus, saskata tajos vides dizaina objektus, raksturo dizainu.