Teorija

Uzdevumi

1. Dizains, dizaina objekta raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Dizainera radīts objekts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Dizaina objekti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Dizaina objektu pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Dizaina objekts, tā raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Vides dizaina objekti

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Vides dizaina objekts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Dizaina objekti vidē I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vides dizaina objektu pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Vide, tās dizaina objekti

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Vides dizaina objekta pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Dizaina objekti, vides dizaina objekts

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Dizaina objektu raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Vides dizaina objekti, to pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Ziedi vides dizaina objekta izveidē

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Ziedi vides dizainā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Dabas elementi vides dizainā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Dabas elementu izmantošana vides dizainā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Dabas elementu izmantošana vides dizaina objektu izveidē

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Vides dizaina objekti, dabas elementi to izveidē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Vides dizaina objekti, to raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Dažādie vides dizaina objekti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Dizaina objekti vidē II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Dizains, vides dizaina objekti, to raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Dizains. Objekts. Vide

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Dizaina objekti dažādā vidē

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem