Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Siluets Zina, kas ir siluets, kā tas atspoguļots melnfigūru un sarkanfigūru stila traukos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Silueta raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, kas ir siluets, spēj raksturot tā izmantošanu mākslas izveides pirmsākumos.
2. Pirmie silueti mākslas vēsturē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlos atpazīt pirmos siluetus mākslas vēsturē.
3. Silueta raksturojums, pirmie silueti mākslas vēsturē 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot siluetu, spēj attēlā atpazīt pirmo siluetu mākslas vēsturē.
4. Silueta raksturīgās iezīmes, siluets mākslā (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot siluetu, spēj saskatīt silueta pazīmes mākslas darba reprodukcijā.
5. Silueti mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt siluetus.
6. Silueta raksturojums, fovisms (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Spēj attēlā saskatīt fovisma pazīmes, prot raksturot siluetu.
7. Silueti pirmatnējā mākslā, sengrieķu mākslā, fovismā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt pirmatnējās mākslas, sengrieķu mākslas, fovisma pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Silueti Citi vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt vienojošos elementus, izslēgt atšķirīgo.
2. Silueti mākslā - raksturojums Citi zema 1 p. Prot raksturot siluetu izmantošanu mākslā dažādos laika posmos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Siluets, tā raksturojums 00:35:00 vidēja 13 p. Zina, kas ir siluets, spēj raksturot tā izmantošanu mākslas izveides pirmsākumos, prot raksturot siluetu, spēj attēlā atpazīt pirmo siluetu mākslas vēsturē, prot raksturot siluetu izmantošanu mākslā dažādos laika posmos, prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt siluetus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Silueta raksturojums, siluets mākslā dažādos laika posmos 00:25:00 vidēja 11 p. Prot attēlos atpazīt pirmos siluetus mākslas vēsturē, prot attēlos saskatīt vienojošos elementus, izslēgt atšķirīgo, prot raksturot siluetu, spēj saskatīt silueta pazīmes mākslas darba reprodukcijā, spēj attēlā saskatīt fovisma pazīmes.