Siluets
Siluets mākslā ir objekta apveids, priekšmeta kontūras.
Svarīgi!
Par siluetu dēvē plakanu cilvēka vai priekšmeta attēlu, kas uzzīmēts uz gaiša fona vai gaišu attēlu, kas uzzīmēts uz tumša fona, izgriezts no papīra vai kāda cita stingra materiāla.
1.jpg
Attēlā – sižetiskā kompozīcija, kurā redzami dažādi silueti
 
Par pirmajiem siluetiem mākslā uzskatāmi pirmatnējo cilvēku alu zīmējumi, kuros attēloti dzīvnieki un dažkārt arī cilvēki.
 
2.jpg
Attēlā – seno cilvēku gleznojumi uz alas sienas, Lasko, Francija
 
Siluetu attēlošana mākslā raksturīga dažādām kultūrām. Viena no tām - Sengrieķu kultūra. 7.- 6. gadsimtā pirms mūsu ēras grieķu pilsētvalstīs sākās apgleznotās keramikas uzplaukums. Izveidojās keramikas darbnīcas, kurās ražotā produkcija tika tirgota arī kaimiņvalstīs. Māla trauki tika rotāti apgleznojot. Rotājums tika gleznots ne tikai uz trauka ārējās virsmas, bet arī trauka iekšpusē (ja to atļāva trauka forma).
 
4.jpg
Attēlā – apgleznots trauks, uz kura redzami dažādi silueti
 
Siluetus savos mākslas darbos izmantoja arī 20. gadsimtā. Modernā mākslas virziena fovisma pārstāvji savus darbus veidoja kā krāsainu siluetu kompozīcijas, izmantojot kontrastējošu krāsu laukumus.
 
8.jpg
Attēlā – fovisma stilā gleznota klusā daba
 
2.jpg
Attēlā – fovisma stilā gleznots portrets
 
Viens no spilgtākajiem fovisma pārstāvjiem franču mākslinieks Anrī Matiss (1869-1954) savus darbus ne tikai gleznoja, bet izmantoja arī krāsainus aplikāciju papīrus.
 
1.jpg
Attēlā – Anrī Matiss
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 160.lpp.
Atsauce:
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Silhouette#/media/File:Mister_Bethany_and_Patience_Wright.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Lascaux#/media/File:Lascaux_II.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pottery_of_ancient_Greece#/media/File:Athena_Herakles_Staatliche_Antikensammlungen_2301_A_full.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Henry_Maurer#/media/Datei:Alfred_H_Maurer_-_Fauve_Still_Life_c_1908-1910.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Fauvismus#/media/Datei:Alexej_Jawlensky_-_Schokko_with_Red_Hat_(1909).jpghttps://de.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse#/media/Datei:Portrait_of_Henri_Matisse_1933_May_20.jpg