Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ritms Ritma raksturojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ritmu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot metrisko, brīvo, dinamisko, statisko ritmu.
2. Ritms mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot attēlos saskatīt dažādo ritmu pazīmes.
3. Ritma raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt dažādu ritmu pazīmes, spēj tās saskatīt attēlos.
4. Brīvais ritms 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot attēlos saskatīt brīvā ritma pazīmes.
5. Dinamisks ritms, ritmu raksturojums (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot attēlā saskatīt dinamiska ritma pazīmes, spēj raksturot dažādus ritmus.
6. Ritmu pazīmes (ar ievilkšanu) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot dažādos ritmus, saskatīt metriska ritma pazīmes attēlos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ritms Citi zema 1 p. Prot raksturot ritmu.
2. Ritmu veidi - kopīgais un atšķirīgais Citi augsta 2 p. Prot attēlos noteikt ritmus, spēj saskatīt kopīgas pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ritms, tā veidi 00:20:00 vidēja 12 p. Prot raksturot ritmu, spēj saskatīt dažādo ritmu pazīmes attēlos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ritmu dažādība 00:25:00 vidēja 9 p. Prot noteikt dažādu ritmu pazīmes, spēj tās saskatīt attēlos.