Svarīgi!
"Ritms (grieķu valodā rhytmos – vienmērīgums, saskaņotība) ir vienādu vai līdzīgu elementu (parādību) vairākkārtēja atkārtošanās noteiktos intervālos."1
11.jpg
Attēlā – krāsainās līnijas izkārtotas ritmiski
 
Ritms ir viens no kompozīcijas principiem vizuālajā mākslā.
Svarīgi!
"Ritms vizuālās mākslas darbos parādās kā līniju, formu, tumši gaišo attiecību, tekstūru, krāsu vai to grupējumu atkārtojumu rezultāts."1
scan0024b.jpg
Attēlā – ritmiski atkārtojas lauztās un horizontālās līnijas
 
Ritms mākslas darbā rada vienotu kompozīciju, sasaista kopā atsevišķas mākslas darba daļas, rada harmoniju. Visu ritmu piemērus var ieraudzīt mākslā, arhitektūrā, dabā.
 
Metriskais ritms
Metriskajam ritmam raksturīgi vienādi elementi, kuri atkārtojas vienādos intervālos. Mazākais elementu skaits ir trīs elementi.
Metriskā ritma piemērus var ieraudzīt gan mākslā, gan arhitektūrā un dabā.
 
12.jpg 
Attēlā – metriskais ritms tautastērpā (krāsainās līnijas atkārtojas vienādos intervālos) 
 
800px-Parthenon.at.Nashville.Tenenssee.01.jpg
Attēlā – metriskais ritms arhitektūrā (kolonnas izkārtotas vienmērīgi)
 
9.jpg
Attēlā – metriskais ritms dabā (vienāds attālums starp vagām)
 
Brīvais ritms
Brīvajam ritmam intervāls starp elementiem vai paši elementi nav vienādi.
Arī brīvā ritma piemērus var ieraudzīt gan mākslā, gan dabā.
 
vaze5.jpg
Attēlā – ornamentu joslas izkārtotas brīvā ritmā
 
ritms3.jpg
Attēlā – brīvais ritms dekoratīvajos elementos
 
7.jpg
Attēlā – līnijas izkārtotas brīvajā ritmā
 
arbuzs.jpg
Attēlā – brīvais ritms gaišo un tumšo joslu izkārtojumā
 
Viens no brīvā ritma piemēriem vizuālajā mākslā – viens un tas pats elements, krāsas plankums, līnija parādās dažādās mākslas darba daļās.
 
789px-Caspar_David_Friedrich_057.jpg
Attēlā – egles izkārtotas brīvajā ritmā (vairāki koki kompozīcijas vidū un viens koks kompozīcijas kreisajā malā)
 
mone6.jpg
Attēlā – brīvo ritmu rada sarkanie ziedi, kas atrodas kompozīcijas dažādās pusēs
 
Dinamisks ritms
Pieaugot vai samazinoties elementu skaitam vai intervālam starp tiem vienā virzienā, ritms kļūst dinamisks.
 
1.jpeg
Attēlā – intervāls starp baltajām līnijām samazinās virzienā uz centru
 
2.jpeg
Attēlā – intervāls starp melnajām līnijām palielinās virzienā no centra uz labo un kreiso pusi
 
4.jpeg
Attēlā – intervāls starp baltajām līnijām palielinās virzienā uz augšu un uz leju
 
Statiskais ritms
Ja elementu skaits vai intervāls starp tiem nemainās, ritms ir statisks.
 
scan0014b.jpg
Attēlā – statiskais ritms ornamentos
 
10.jpg
Attēlā – vagas veido statisko ritmu