Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Pamatkrāsas 1p.
2. Pamatkrāsas mākslā 2p.
3. Krāsu jaukšana 1p.
4. Pamatkrāsas, sekundārās krāsas (ar ievilkšanu) 2p.
5. Ahromatiskās krāsas 1p.
6. Krāsu tipi 2p.