Teorija

1. Krāsa

Uzdevumi

1. Pamatkrāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Pamatkrāsas mākslā

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Pamatkrāsas, to pielietojums glezniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Krāsu jaukšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Krāsu jaukšana, iegūto toņu izmantošana glezniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Pamatkrāsas, sekundārās krāsas (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Ahromatiskās krāsas glezniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Krāsu tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Ahromatiskās krāsas, pamatkrāsas, atvasinātās krāsas (ar ievilkšanu)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Krāsas

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Krāsu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem