Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Barības ķēdes
2. 1.2. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Spēku darbība
3. 1.3. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Metālu elektrovadītspēja
4. 1.4. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Gadalaiku maiņa uz Zemes
5. 1.5. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nokrišņu prognozēšana pēc mākoņu veida
6. 1.6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Materiālu sadalīšanās gaisa un ūdens ietekmē
7. 1.7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Šķidruma īpašību maiņa temperatūras ietekmē
8. 1.8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Magnētiskā spēka darbības virziena noteikšana
9. 1.9. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Secinājumu izdarīšana, pamatojoties uz informācijas analīzi par saullēktu un saulrietu.
10. 1.10. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Secinājumu izdarīšana, pamatojoties uz eksperimenta rezultātu analīzi un zināšanām par ātrumu.
11. 1.11. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Upes ielejas veidošanās
12. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Secinājums par vielas īpašībām, balstoties uz eksperimenta rezultātiem.
13. 3.1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Uztura ietekme uz veselību
14. 3.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dzīvnieku pielāgojumi videi
15. 3.3. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ūdens riņķojums dabā
16. 3.4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Instrumentu izvēle ātruma noteikšanai
17. 3.5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Materiālu salīdzināšana, pamatojoties uz informāciju
18. 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Spēku darbība. Novērojums un minējums. Virknes slēgums. Laikapstākļi un snigšana.
19. 5. uzdevums 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Secinājumu izdarīšana, izpētot eksperimenta aprakstu un rezultātus.
20. 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Gaisa sastāvs, skābeklis, degšana
21. 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Augu augšana, vairošanās un aprūpe