Uzdevumi

1. 1.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1.4. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1.5. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1.6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1.7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1.8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1.9. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1.10. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. 1.11. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. 3.1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 3.2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 3.3. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 3.4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 3.5. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. 4. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. 5. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
20. 6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem