32p.

Tēmā "Valsts ieskaite Dabaszinībās 2013. g." pieejami 21 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.